Problemlerin çözümü

Yumuşak politikalargenellikle aşırılıklardan daha iyidir, aynen yaban kaynaklarının habitat sınırlarındaki kademeli değişimlerden faydalandıkları gibi  © Lauri Kovanen
Yumuşak politikalargenellikle aşırılıklardan daha iyidir, aynen yaban kaynaklarının habitat sınırlarındaki kademeli değişimlerden faydalandıkları gibi © Lauri Kovanen

Deneyim, insanlara demokrasinin otokrasiden daha iyi olduğunu ve sürtüşmeyi körükleyen, veya ekonomik olarak bencil veya beceriksiz politikacılardan kaçınmayı öğretir; aynı zamanda insanlar doğanın zenginliklerini en iyi şekilde nasıl koruyacaklarını da öğrenirler. Bütün insani meselelerde olduğu gibi, denge ve höşgörü aşırılıklardan daha iyi sonuç verir. Dünyanın büyük kısmı bir ölçüde insanlar tarafından yönetildiğine göre, doğa zenginliklerinin sağladığı faydaların daha iyi anlaşılması, insanların yalnız bitki yiyerek, doğa filimleri izleyerek değil, aynı zamanda başka hayvanlarla da birlikte olmaktan keyif alması, hatta uygun olduğunda onlar gibi yem armaları ile doğa en iyi hayatta kalır. İnsanların, ürün yetiştirirken, aynı zamanda doğanın zenginliklerini yönetmanin, ekolojik ve sosyal olarak ne kadar karmaşık olduğunu anlamaları akılcı olur gibi görünüyor. Bu çift yönlü yönetimin öneminin anlaşılması her yerdeki toplumlara yayılmalıdır.

İstenmeyen türler

Avrupa avcıları gükümete yardımcı olmayı organize edebilirler
Avrupa avcıları gükümete yardımcı olmayı organize edebilirler

Türler bazen bilerek, bazen de yanlışlıkla daha önce doğal olarak kolonize olmadıkları sahalara tanıtılmışlardır. Bu yabancılar çabuk yayılır ve tespit edilmemişlerse, yönetilmeleri de zor olur. Örneğin: (bitkiler dahil) suda doğmuş türler, ekosistemi bozuyorlarsa oradan çıkartılmalılar. Oceania’da bu konuda büyük deneyim geliştirildi. Buradan çıkartılma kampanyalarında, avcıların ve balıkçıların gözlem zamanları yerinde organizasyona katkı sağlayabilir. Bu gibi kampanyaların sosyal olarak sürdürülebilirliği için halkın bunun faydasını hemen görmeleri ve tanıtılmış türlerin insancıl bir şekilde çıkarıldıklarını bilmeleri gerekir.

Yırtıcıların ve haşerelerin yönetimi

Farelerin yiyecek depolarından dışlanmaları bazen zordur © Torook/Shutterstock
Farelerin yiyecek depolarından dışlanmaları bazen zordur © Torook/Shutterstock

Aynı sosyal kısıtlamalar yırtıcılar ve haşerelerin yönetimi için de geçerlidir. Ekosistemin geçimi içersinde ürünlerin yenmesi ve yabanhayatının sürdürülebilirliğinde, insanlar diğer türler ile rekabet içindeyseler, insanların yaşamını ve mallarını korumanın yönetimi bazen gereklidir. Dünya üzerindeki bir kısım toplumlar, kültürel bağlılıklarının sürdürmelerine izin verdiği ölçüde problem türleri inatla tolere ederek geleneksel yollarla doğanın zenginliklerini yönetmeye devam ederler. Başka yerlerde, genel olarak yırtıcıların yönetimi yapılmıyorsa, değişiklik, yerde yumurtlayan kuşların yok olması gibi nadir hayvanların yok olma tehlikesini oluşturarak ekosistemi ağır bir biçimde sarsabilir. Türlerin tolere edilmediği yerlerde bile, insancıl ve ekonomik sebeplerle yırtıcıların ve haşerelerin dışlanması ve caydırılması için tercih edilen yönetim olacaktır. Yırtıcıların ve haşerelerin popülasyonlarını azaltmak alternatifi, genellikle bireysel hayvanları korumaya öncelik verenleri karşı gelmeye çekmektedir. Bu gibi durumlarda, herhangi yönetim için katı kuralları ile bilimsel olmak ve bahsi geçen türlerin problem yaratmadığı yerleri belirleyip oralarda korumacı olmak popülasyonları korumaya almak gerekmekte. Türlerin tamamen kaldırılması (pathogenler dışında) modern toplumlarda kabul edilemez. Ancak, doğal kolonileşme ve kasıtlı tanıtımlar genellikle popülasyonların da tekrar yönetimine gerek gösterir.

Doğaya dayalı çözümler

Büyüyen yerleşimlerde orman biyoçeşitliliği ve selden korunma ilişkisi © IUCN
Büyüyen yerleşimlerde orman biyoçeşitliliği ve selden korunma ilişkisi © IUCN

Doğaya dayalı çözümler, değişmiş ekosistemlerin onarımı ve sürdürülebilir yönetiminin insanın refahı ve biyoçeşitliliğe faydalı bir yaklaşımdır. Örneğin, sulak ekosistemlerin onarılmasının maliyeti, bozulmuş sistemlerin suyunu temizlemekten daha düşük olabilir, özellikle eğlence alanlarının faydalarının değeri göz önüne alındığında onarılmış sistemlerin sularının temizlenmesine ödenecek para. Çözümler, karbonu tutmaları ve selleri azaltmaları için yeniden ağaçlandırma gibi çok büyük ve uzun süreçliden, ürün tarlalarının yanına yırtıcı böceklerin yemi olan böceklerin yemesi için ekilecek bitki sıraları gibi çok küçük ve kısa süreçlilere kadar değişik boyutlarda olabilir. Çözümler, bireysel organizmalara hatta popülasyonlara faydadan ziyade ekosistemlere yarar sağlayacak metotlar içerir. Örneğin, sümüklüböceklerin yok edilmesi için zehirli pestisidlerin kullanılması ve onları yiyen hayvanların da zehirlenmelerinin önüne geçmek ve suların da kirlenerek su şirketlerine maliyetler çıkartılmasının yerine, nematodların kullanılması gibi.