Naše poslání

Naturalliance byla vytvořena aby vedla lidi k obnově a udržování přírodního bohatství a jejích služeb tam, kde žijí.

 

Zemské ekosystémy a jejich zdroje.

Východ Země viděný z Apolla 8 v měsíčním orbitu © NASA
Východ Země viděný z Apolla 8 v měsíčním orbitu © NASA

Představte si Zemi jako fotbalový míč, který držíte v natažených rukách. Ekosféra, nebo-li vrstva která umožňuje život v prostoru nad a pod vodní hladinou, je tenčí než tloušťka nehtu na prstu ruky! Tato křehká ekosféra obsahuje krásnou mozaiku společenstev, složených z rostlin, živočichů a dalších organizmů, s půdou, vodou a vzduchem ve kterých žijí. My jsme součástí těchto ekosystémů, které zahrnují lesy, hory, stepi, pouště, jezera, řeky a moře. Závisíme na zdravotním stavu a zdrojích těchto ekosystémů, které nám umožňují život.

Organizmy v ekosystémech

Koroptev polní, deštníkový druh pro zdravou zemědělskou krajinu © Matej Vranič
Koroptev polní, deštníkový druh pro zdravou zemědělskou krajinu © Matej Vranič

Představme si malou populaci organismů (rostlin, zvířat, hub nebo jiných mikroorganismů) v ekosystému s dostatkem potravy a prostoru, malou, nebo žádnou predací, bez chorob, parazitů nebo jiných forem úmrtnosti. Pokusy ukazují, že taková populace poroste. Čas, který potřebuje ke zdvoj násobení početnosti závisí na velikosti organismů: měří se v minutách pro bakterie, ale trvá desetiletí a více pro slony, populace mnoha malých savců a rostlin jsou schopné vzrůst několikanásobně během jednoho roku. Takové populace mohou dosáhnout svých limitů potravních a zhroutí se vyhladověním. Většinou však populace semenných rostlin a zvířat tímto způsobem nerostou. Úrazy, predace a choroby odebírají přírůstek mláďat, který je k dispozici pro růst, s nevýznamným hladověním. Jen málo jedinců dosáhne dospělosti a "stáří". Smrt umožňuje výživu dalších organismů v ekosystému, včetně nás samých.

Náš vliv na ekosystémy

Lidé žili jako lovci-sběrači po mnoho tisíciletí, než jsme se naučili domestikovat zvířata a pěstovat polní plodiny. Po poslední době ledové se široce rozšířilo zemědělství, vytvářející stálý potravní zdroj, který umožnil zakládání a rozvoj lidských sídel, vedoucí až ke vzniku měst. Lidské populace dramaticky vzrostly, způsobujíce mnohá poškození ekosystémů a klimatu. Pokud překročily určitý kritický práh, ekosystémy přestaly efektivně fungovat, což mělo za následek pochybný vliv na lidské živobytí stejně jako na ostatní přírodu. Na venkově mohou naše aktivity vést k místnímu přetěžování zdrojů (tj. divokých druhů), pokud není systém správně řízen. Ve městech závisíme na zemědělských ekosystémech a na jejich intenzivní produkci zdrojů. V moderním světě jen menšina občanů rozumí procesům, které obsahuje, a zákony tvořené městskou většinou jsou často nepopulární ve venkovských společenstvích. S lidskou populací, dosahující nyní nevídané početnosti, je těžké vyloučit škodlivé vlivy na ekosystémy bez shody a informovaného přístupu, užívajícího jak vědy, tak praktických znalostí.