Наша місія

Naturalliance створений для спрямування людей, де б вони не жили, на відтворення та підтримку багатств природи і природних послуг.

 

Екосистеми Землі та їх ресурси

Схід Землі, видимий з Аполлона 8 на орбіті Місяця © NASA
Схід Землі, видимий з Аполлона 8 на орбіті Місяця © NASA

Уявіть Землю як футбольний м'яч, який ви тримаєте у ваших простягнутих руках. Екосфера, або шар, що підтримує життя над і під землею або водою, тонша за ніготь! Ця крихка екосфера складається з прекрасної мозаїки екосистем, створених рослинами, тваринами та іншими організмами на землі, у воді та в повітрі, які підтримують їх. Ми є частиною цих екосистем, що включають ліси, гори, луки, пустелі, озера, ріки та моря. Ми залежимо від здоров'я і ресурсів екосистем землі, що забезпечують нас.

Організми в межах есосистем

Сіра куріпка -- флагман здорових сільськогосподарських угідь © Matej Vranič
Сіра куріпка -- флагман здорових сільськогосподарських угідь © Matej Vranič

А тепер уявіть невелику популяцію організмів (рослин, тварин, грибів чи якихось мікроорганізмів) в екосистемі з багатою їжею та середовищем існування, з невеликою кількістю або взагалі без хижаків, хвороб, паразитів чи інших чинників смертності. Досліди свідчать, що такі популяції збільшуватимуться. Час, необхідний для примноження, відрізняється залежно від розміру організмів, чисельність яких подвоюється щохвилини у бактерій, або потребує десятиліття і більше у слонів, а також залежить від розміру популяцій багатьох дрібних тварин і рослин, які здатні збільшуватися в кілька разів протягом року. Такі популяції врешті-решт досягають ліміту ресурсів і гинуть від голоду. Однак, переважно, популяції зрілих рослин і тварин не збільшуються таким чином. Лиха, хижаки і хвороби вилучають надлишок молодих особин, здатних до дорослішання, разом з тими, що голодують. Лише деякі досягають "зрілого віку". Смерті забезпечують засоби існування інших організмів в популяції, включно з нами.

Наш вплив на екосистеми

Люди жили як збирачі та мисливці багато тисячоліть до того, як навчилися одомашнювати тварин і вирощувати культури. Сільське господарство поширилося після останнього льодовикового періоду, виробляючи стабільно продукти харчування, що дозволило людським поселенням розвиватися і розквітати, а згодом перерости в міста. Людські популяції різко збільшилися, завдаючи значної шкоди екосистемам і клімату. У разі порушення певних критичних порогів, екосистеми перестають ефективно функціонувати, що призводить до проблемних впливів на засоби людського існування, а також на інші аспекти природи. В сільській місцевості наша діяльність може призводити до локального надмірного використання диких видів, якщо екосистемами не управляти належним чином. В містах ми залежимо від сільськогосподарських екосистем, розташованих в різних місцях, для інтенсивного виробництва ресурсів. В сучасному світі меншість людей розуміють процеси, в які вони залучені, а закони, створені міською більшістю, часто-густо непопулярні серед сільських громад. З народонаселенням, що перебуває на такому безпрецедентному рівні, важко уникнути шкідливих впливів на ємність і можливості екосистем без свідомого та інформованого підходу, що спирається як на науку, так і практичні знання.