Využívání zemských ekosystémů a jejich zdrojů

Ekosystémové užitky a hrozby

Sklizeň z moře © Anatrack Ltd
Sklizeň z moře © Anatrack Ltd

Proč oceňujete přírodu? Protože závisíte na přírodě svým živobytím, jako mnoho lidí ve venkovských oblastech některých zemí? Sbíráte rádi divoké plody a houby, nebo rybaříte anebo lovíte různými způsoby? V některých zemích lidé získávají potraviny hlavně v obchodech, ale obecně více než třetina lidstva udržuje silnou tradici získávání potravy z přírody. Možná, že jednoduše máte rádi pozorování zvířat, snad se tím zbavujete stresu a cvičíte? Jestliže ano, užíváte toho, co je nazýváno produktivní a kulturní služby ekosystémů. Lesní požáry, povodně, přemnožení škůdců na úrodě nebo v domech, to jsou produkty ekosystémů, ve kterých byly narušeny jejich regulační úlohy. Každý závisí na ekosystémových procesech, díky kterým máme dýchatelný vzduch, čistou vodu a snesitelné klima.

Vliv lidí na ekosystémy

Průmysl může znečišťovat atmosféru,půdu a vodu © Hramovnick/Shutterstock
Průmysl může znečišťovat atmosféru,půdu a vodu © Hramovnick/Shutterstock

Když upravujeme ekosystémy k našim potřebám, mohou zde působit negativní vlivy. V úrodných oblastech mohou být louky, lesy a dokonce i mokřady přeměňovány na ornou půdu porostlou monokulturami, takže je odstraněna vegetace důležitá pro mnoho původních druhů; výsledkem je ztráta půdní úrodnosti. V oblastech nevhodných pro intenzivní zemědělství mohou být divoká zvířata nahrazena domácími; to má za následek vymizení predátorů a zvýšený tlak pastvy na vegetaci. V nejméně úrodných a nejhůře přístupných oblastech, jako jsou tundra, mokřady a pouště může mít negativní vliv na přírodu zvyšující se rekreace, která ponechává jen málo skutečné divočiny samu sobě. Avšak i bez úmyslných škod, působených místními obyvateli nebo návštěvníky, všeobecné rozšíření plastů a látek znečišťujících vzduch a vodu dosahuje i vzdálené oblasti, nemluvě o globální klimatické změně. Další široce rozšířené problémy nastávají při neúmyslném přenosu chorob a introdukcí organizmů, kteří se ukazují odolnější než dosud zde žijící. Všechny tyto problémy mohou snižovat hodnotu služeb, které ekosystémy poskytují lidstvu a dalším organizmům, se kterými sdílíme náš svět.

Hospodářský vliv člověka na ekosystémy

Když se objeví problémy, často je místní obyvatelé odhalí a někdy je sami napraví. K řízení ekosystémových služeb je potřeba jistých dovedností, včetně praktických výkonů místních zemědělců, lesníků, rybářů, myslivců, milovníků přírody, houbařů a zahrádkářů, podporovaných vědci a často i úřady. Přírodní bohatství ekosystémů může být obnoveno do určité míry, závislé na čase a příhodných podmínkách. Některé složky, jako jsou vegetace a malé organizmy jako hmyz a další malí živočichové, mohou být v mnoha případech obnoveni dosti rychle; naproti tomu vzrostlému lesu trvá regenerace celá desetiletí a obnova úrodné vrchní vrstvy půdy může trvat staletí. Aby mohli vést a podporovat takovou činnost musí vědci a úředníci vědět, jak vyvolat a podporovat úsilí místních obyvatel. Místní lidé mohou být přitaženi k podpoře ochrany přírody a sdílení jejich vědomostí výměnou za limitované a trvale udržitelné využívání zdrojů, které jsou předmětem péče.