Riješavanje problema

Umjerena politika je općenito bolja od ekstremne, kao što i prirodni resursi imaju više koristi od postupnih promjena na granicama staništa © Lauri Kovanen
Umjerena politika je općenito bolja od ekstremne, kao što i prirodni resursi imaju više koristi od postupnih promjena na granicama staništa © Lauri Kovanen

Iskustvo može naučiti ljude da je demokracija puno bolji oblik upravljanja nego autokracija, te na taj način izbjeći političare koji podržavaju konflikte ili su ekonomski sebični i nekompetentni. Na taj način ljudi nauče koji je najbolji način zaštite prirodnih bogatstava. Kao u svim događanjima u kojima sudjeluju ljudi, balans i tolerantnost uvijek funkcioniraju bolje nego ekstremizam. S obzirom da se danas u većem dijelu planeta Zemlje gospodari na određeni način, prirodna bogatstva će bolje opstati ako na određeni način daju širu korist za društvenu zajednicu, ne samo na način da se jedu biljke i gledaju dokumentarne emisije o prirodi nego da se živi i uz nazočnost životinja te, ako je praktično, da im se osigura hrana. Razumijevanje takvog dualnog sustava obostrane koristi mora se proširiti svugdje u Svijetu.

Vrste koje nisu dobrodošle

Europski lovci se mogu organizirati kako bi pomogli vladi.
Europski lovci se mogu organizirati kako bi pomogli vladi.

Određene vrste su ponekad unesene u neka područja u kojima se ne bi prirodno raširila, i to s određenom namjerom ili slučajno. Takve strane vrste je teško držati pod kontrolom ako se šire brzo i ne može im se lako odrediti mjesta na koja se šire (npr. neke akvatične vrste, uključujući i biljke). Ako te vrste uništavaju ekosustav tada se moraju ukloniti. Izvrsna ekspertiza po toj temi je napravljena u Oceaniji. Lokalna zajednica, posebno lovci i ribolovci, mogu puno doprinijeti kroz svoje vrijeme provedeno na terenu gdje lako uočavaju promijene i to posebno na terenu na kojem se te vrste trebaju ukloniti. Za uspjeh akcija uklanjanja određenih invazivnih vrsta, javnost mora vidjeti prednosti takvog uklanjanja odmah i mora znati da će se uklanjanje provesti na human način.

Gospodarenje predatorima i štetočinama

Ponekad je teško odstraniti miševe iz prodavaonica hrane © Torook/Shutterstock
Ponekad je teško odstraniti miševe iz prodavaonica hrane © Torook/Shutterstock

Za gospodarenje predatorima i kontrolom štetočina postoje jednaki problemi u javnosti. Gospodarenje je ponekad potrebno da bi se sačuvali ljudski životi i imovina te da bi se sačuvao okoliš u kojem se ljudi natječu s drugim vrstama kako bi dobili maksimum u poljoprivrednoj proizvodnji ili održivo koristili divljač i stanište. Brojne zajednice širom Svijeta nastavljaju tradicionalne načine korištenja prirodnih bogatstava bez obzira na vrste koje im čine problem, u skladu s kulturnom baštinom. Drugdje, modifikacije mogu uzdrmati ekosustav, ako on pogoduje predatorima generalistima, što može dovesti do nestanka nekih vrsta plijena, na primjer ptičjim vrstama koje gnijezde na tlu. Čak i na prostorima gdje se takve vrste ne toleriraju, biti će potrebno dodatno gospodarenje iz humanih i ekonomskih razloga kako bi se uklonili predatori i štetočine. Alternativa redukciji broja predatora i štetočina često nalazi otpor kod onih koji daju prioritet zaštiti pojedinih vrsta. U takvim slučajevima vrlo je važno svaki oblik gospodarenja bazirati na robusnoj znanosti te da zadrži određen oblik zaštite, kao na primjer stvaranje zona u kojima neće biti problema. Kompletno uklanjanje određenih vrsta (izuzev patogenih) je općenito neprihvatljivo u modernom društvu te će takvi pothvati dugoročno proizvesti učinak reintrodukcije. Bez obzira na sve, prirodna rekolonizacija ili namjerna reintrodukcija na kraju ipak rezultiraju potrebom za gospodarenjem.

Rješenja koncipirana na prirodnoj bazi

Poboljšanje povezanosti između šumske bioraznolikosti i zaštite od poplave za rastuću gradnju  © IUCN
Poboljšanje povezanosti između šumske bioraznolikosti i zaštite od poplave za rastuću gradnju © IUCN

Rješenja koncipirana na prirodnoj bazi su pristup zaštiti, održivom gospodarenju i obnovi prirodnih i umjetno stvorenih ekosustava na način da pružaju koristi za ljude i okoliš. Na primjer, trošak obnove močvarnog ekosustava može biti jeftiniji nego da se plaća čišćenje vode iz loših sustava, posebno kada se u obzir uzme vrijednost koju takvi sustavi mogu donijeti kroz rekreativne aktivnosti. Rješenja takve zaštite mogu varirati od vrlo dugotrajnih i skupih modela, kao što je obnova šumskih kompleksa pošumljavanjem da bi se smanjila količina ugljičnih plinova i reducirale poplave, do vrlo brzih načina prirodne zaštite kao što je sjetva traka korovskih biljnih vrsta uz poljoprivredna površine na kojima će se razmnožavati određene vrste predatorskih kukaca koje se hrane štetnicima. Ovo rješenje uključuje metodu koja prije daje koristi ekosustavu nego određenim organizmima ili čitavim populacijama. Na primjer, ako se za uklanjanje puževa umjesto toksičnih pesticida koriste nematode, tada se ne izbjegava samo trovanje onih vrsta koje se hrane otrovanim puževima, ali nego se istodobno i ne zagađuje voda koja tako zagađena stvara dodatne troškove za tvrtke koje se bave njenim pročišćavanjem.