Використання людиною екосистем Землі та їхніх ресурсів

Екосистемні переваги та загрози

Дари морів © Anatrack Ltd
Дари морів © Anatrack Ltd

Чому ви цінуєте природу? Може тому, що ви залежите від природи у вашому житті так само, як і багато людей сільської місцевості в деяких країнах? Чи подобається вам збирати дикі плоди чи гриби, рибалити чи полювати різними способами? В деяких країнах їжа надходить до споживачів переважно з крамниць, але загалом понад третини людей все ще зберігають міцні традиції добування їжі з природи. Може ви просто любите спостерігати за дикою природою для звільнення від стресу чи набуття певного досвіду? Якщо так, то ви користуєтеся тим, що навивається продуктивними та культурними послугами екосистем. Стихійні пожежі, повені та пошесті шкідників сільського господарства і домівок також є продуктами екосистем, де порушені регулятивні послуги. Кожен залежить від процесів в екосистемах, які підтримують повітря, придатне для дихання, чисту воду і стерпний клімат.

Вплив людей на екосистеми

Промисловість може забруднювати атмосферу, ґрунти і воду © Hramovnick/Shutterstock
Промисловість може забруднювати атмосферу, ґрунти і воду © Hramovnick/Shutterstock

Якщо ми модифікуємо екосистеми задля нашої вигоди, то це може мати негативні впливи. Родючі землі, луки, ліси і навіть водно-болотні угіддя можуть бути перетворені на сільськогосподарські угіддя з монокультурами, які витісняють рослинність, важливу для багатьох місцевих видів, і внаслідок чого надає родючість ґрунтів. На землях, не придатних для інтенсивного землеробства, свійські тварини можуть витісняти дику природу з подальшими змінами через витіснення хижаків та збільшення тиску на рослинність через випас. Навіть у найменш родючих і малодоступних регіонах, таких як тундра, водно-болотні угіддя чи пустеля, посилення рекреаційного навантаження може мати негативні впливи, залишаючи мало місця для справжньої незайманої природи. Навіть без навмисних впливів з боку місцевих громад чи приїжджих, глобальне викидання пластмас, забруднювачі повітря і води досягають віддалених територій, не кажучи вже про глобальні зміни клімату. Інші поширені проблеми виникають через ненавмисне розповсюдження захворювань та інтродукцію організмів, які виявляються стійкішими, ніж їхні попередники. Всі ці проблеми можуть зменшувати екосистемні послуги для людей та інших організмів, з якими ми живемо разом в цьому світі.

Керуючи людськими впливами на екосистеми

Коли з'являються проблеми, місцеві громади зазвичай досліджують їх і інколи докладають зусиль до їх розв'язання шляхом рентабельного відновлення. Для менеджменту екосистемних послуг потрібний широкий спектр навичок, включно з практичними зусиллями місцевих фермерів, лісників, рибалок, мисливців, спостерігачів за дикою природою, збирачів і садівників, які отримують допомогу від науковців і нерідко й державну підтримку. Природне багатство екосистем може бути певною мірою відновлене, якщо для цього надається адекватний час і сприятливі умови. Деякі аспекти, такі як рослинність і дрібні організми (комахи та інші невеликі тварини) в багатьох випадках можуть відновлюватися доволі швидко; однак відновлення зрілих лісів потребує десятиліть, а відтворення верхнього шару родючих грантів може тривати століття. Для керування та забезпечення такої роботи вчені й урядовці мають розуміти, яким чином заохотити і підтримати зусилля місцевих громад. Місцеве населення може заохочуватися до збереження природи та до поширення їхніх знань в обмін на обмежене та збалансоване використання ресурсів, які відновлюються.