Ползването от човека на екосистемите на Земята и техните ресурси

Ползи и заплахи за екосистемите

Реколта от морето @ Anatrack Ltd
Реколта от морето @ Anatrack Ltd

Защо цените Природата? Защото за прехраната си разчитате на Природата, като много други хора в селските райони на някои страни? Обичате да събирате диви плодове и гъби, да ходите на риболов или лов? В много страни храната се взема от магазините, но най-общо около 1/3 от хората събират храна от Природата. Може би Вие само обичате да наблюдавате живота в дивата Природа, докато снемате стреса или се упражнявате? Ако е така, Вие ползвате продуктивните и културни услуги на екосистемите. Пожарите, наводненията и нашествията от вредители на полето или по домовете са продукт на екосистеми, където регулационните услуги са увредени. Всеки зависи от процесите в екосистемите, които поддържат чистите въздух и вода и поносимия климат.

Въздействие на човека върху екосистемите

Промишлеността може да замърси атмосферата, почвата и водата © Hramovnick/Shutterstock
Промишлеността може да замърси атмосферата, почвата и водата © Hramovnick/Shutterstock

Когато променяме екосистемите в наша полза, възможно е да има отрицателни въздействия. Плодородни райони, пасища, гори, дори влажни зони могат да бъдат превърнати в стопанска земя с монокултури, които отстраняват растения, от значение за много местни видове и намаляват плодородието на почвата. В райони, неподходящи за интензивно стопанисване, домашните животни могат

Управление въздествието на човека върху екосистемите

При наличие на проблеми местните общности често ги откриват и понякога се справят, като ефективно възстановяват ресурсите. Необходими са редица умения, за да се управляват услугите на екосистемите, вкл., практическите усилия на местнюите фермери, горските служители, рибарите, ловците, наблюдателите на дивата Природа, събиращите диви растения и гъби, при съдействие от науката и обикновено, финансиране от правителството. При наличие на време и благоприятни условия естественото богатство на екосистемите може да бъде възстановено. В много случаи някои растения и дребни организми, като, напр., насекоми и др., могат достатъчно бързо да се възстановят. За горите, обаче, трябват десетилетия, а за плодородния повърхностен почвен слой - десетилетия. За да се ръководи и стане възможна тази дейност, учените и правителствата трябва да разберат как да поощряват и съдействат усилията на местните хора. Местните хора могат да бъдат поощрени за приноса им към консервацията и за споделяне на познанията им при ограниченото, но устойчиво ползване на ресурсите, които се възстановяват.