Ihmisen ekosysteemien ja luonnonvarojen hyödyntäminen

Ekosysteemien edut ja uhat

Meren tuottoa © Anatrack Ltd
Meren tuottoa © Anatrack Ltd

Miksi sinä arvostat luontoa? Tarvitsetko luontoa elinkeinosi turvaamiseksi, kuten monet ihmiset maaseudulla? Keräätkö luonnosta marjoja ja sieniä tai kalastatko ja metsästät? Joissain maissa pääosa ruuasta tulee kaupoista, mutta yli kolmasosalla ihmisistä on vahvat kytkökset ruuan keräämiseen luonnosta. Ehkä haluat seurata luontoa samalla kun rentoudut tai harrastat liikuntaa? Näitä ekosysteemin tuottamia tuotteita ja kulttuurielämyksiä kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Metsäpalot, tulvat ja tuholaisten ilmestyminen viljakasvustoon tai kotiin ovat ekosysteemin tuotoksia, missä säätelevät palvelut ovat vahingoittuneet. Jokainen meistä on riippuvainen ekosysteemin toiminnoista jotka tuottavat hengitettävää ilmaa, puhdasta vettä ja siedettävää ilmastoa.

Ihmisen vaikutus ekosysteemeihin

Teollisuus voi saastuttaa ilmakehän, maaperän ja veden © Hramovnik /Shutterstock
Teollisuus voi saastuttaa ilmakehän, maaperän ja veden © Hramovnik /Shutterstock

Ekosysteemien muuttaminen ihmisen tarpeisiin voi olla haitallista. Hedelmällisiä alueita kuten ruohomaata, metsää ja jopa kosteikkoja raivataan pelloiksi. Monokulttuuriviljelykset poistavat monille kotoperäisille lajeille tärkeää kasvillisuutta ja vähentävät maan kasvukuntoa. Alueita, joita ei voida tehoviljellä, saatetaan ottaa karjatalouden käyttöön. Karja korvaa villieläimet ja karjan suojelemiseksi alueelta poistetaan petoja. Kasvillisuuteen kohdistuu kasvanut laidunnuspaine. Karuimmilla ja vaikeasti saavutettavilla alueilla, kuten tundralla, kosteikoilla ja aavikoilla, voi kasvavalla virkistyskäytöllä olla haittavaikutuksia, eikä todellista aitoa villiä luontoa jää juurikaan jäljelle. Kaikkein kaukaisimmatkin alueet joutuvat osallisiksi maailmanlaajuisesta muovijätteestä sekä ilman ja veden saastumisesta, myös ilman ihmisen suoraa vaikutusta. Muita laajalle leviäviä haittoja ovat tautien ja alkuperäisiä lajeja kestävämpien lajien tahaton leviäminen ihmisen toimesta. Kaikki nämä haitat voivat heikentää ihmisille ja muille maailmassa eläville eliöille hyödyllisiä ekosysteemipalveluja.

Ihmisen ekosysteemeille aiheuttamien vaikutusten hallinta

Paikalliset yhteisöt huomaavat yleensä, jos ekosysteemissä ilmenee ongelmia, ja saattavat hoitaa ennallistamisen kustannustehokkaasti. Ekosysteemipalvelujen hoitamiseen tarvitaan useita erilaisia taitoja, mukaan lukien paikallisten viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien, metsästäjien, luonnon tarkkailijoiden, sienestäjien, marjastajien ja puutarhureiden käytännön panokset. Lisäksi tarvitaan tutkijoiden apua ja hallitusten rahoitusta. Ekosysteemien luonnollinen rikkaus voidaan palauttaa jossain määrin, kun otetaan huomioon aika ja suotuisat olosuhteet. Jotkut osa-alueet kuten kasvillisuus ja pienet eliöt, voidaan monissa tapauksissa palauttaa melko nopeasti. Täysikasvuisen metsän kasvu vie kuitenkin vuosikymmeniä ja hedelmällisen pintamaan muodostuminen voi viedä vuosisatoja. Tämänkaltaisen työn mahdollistaminen ja ohjaaminen edellyttää, että tutkijat ja hallitukset ymmärtävät kuinka paikallisia ihmisiä autetaan ja innostetaan toimimaan. Paikallisia ihmisiä voidaan kannustaa suojeluun ja jakamaan osaamistaan, antamalla heille rajattu, kestävän käytön mukainen mahdollisuus käyttää ennallistettavia luonnonvaroja.