Korištenje zemljinog ekosustava i resursa

Koristi i prijetnje ekosustavu

Prinosi iz mora  © Anatrack Ltd
Prinosi iz mora © Anatrack Ltd

Zašto poštujete prirodu? Da li je to zbog toga što ovisite o prirodi i njezinim resursima kao što je to slučaj kod mnogih ljudi koji žive u ruralnim područjima? Volite li sakupljati plodove prirode ili idete u lov i ribolov? U nekim zemljama hrana se kupuje u dućanima, no općenito preko jedne trećine ljudi održava jaku tradiciju sakupljanja hrane iz prirode. Možda vi jednostavno uživate u promatranju prirode kada se želite riješiti stresa ili vježbate? Ako je tako, vi koristite prirodu na način koji se naziva produktivno i kulturalno korištenje ekosustava. Požari, poplave te najezde štetnika na usjeve i domaćinstva su rezultat u kojima su narušeni servisi regulacije. Svi zajedno ovisimo o procesima u ekosustavu koji daju čisti zrak, čistu vodu i prihvatljivu klimu.

Ljudski utjecaj na ekosustav

Industrija može onečistiti atmosferu, tlo i zemlju © Hramovnick/Shutterstock
Industrija može onečistiti atmosferu, tlo i zemlju © Hramovnick/Shutterstock

Kada mijenjamo ekosustav za naše potrebe može doći do negativnih utjecaja. U plodnim područjima, travnjaci, šume pa čak i močvare mogu biti pretvorene u poljoprivredno zemljište s monokulturama zbog kojih se uklanjaju one biljne vrste koje mogu biti od ključne važnosti za mnoge autohtone vrste, a što može dovesti do smanjenja plodnosti tla. U područjima koja nisu pogodna za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, domaće životinje mogu zamijeniti divlje s dodatnim pritiskom i redukcijom predatora te pritiskom na izvornu vegetaciju kroz intenzivnu ispašu. U najmanje plodnim područjima kao što su tundra, močvare ili pustinja, povećana rekreacija može imati negativne učinke na način da se ostavlja malo netaknute prirode. Čak i bez nepromišljenog utjecaja lokalnih stanovnika te bez velikog pritiska posjetitelja, globalno bacanje plastike te drugih zagađivača zraka i vode pogađa čak i udaljena područja bez da se na to doda i globalno zatopljenje. Drugi veliki i rašireni problem je širenje bolesti i unos stranih organizama koji su otporniji u odnosu na autohtone. Svi ti problemi mogu smanjiti mogućnosti proizvodnje ekosustava za potrebe čovječanstva i drugih organizama s kojima dijelimo Svijet.

Upravljanje ljudskim utjecajem na ekosustav

Kada nastanu problemi najčešće ih otkrije lokalna zajednica te ih katkada rješava kroz financijski-učinkovitu obnovu. Potreban je širok spektar znanja kako bi se upravljalo koristima koje daje ekosustav, uključujući praktičan trud i znanje lokalnih poljoprivrednika, šumara, ribolovaca, lovaca, promatrača prirode, sakupljača i vrtlara, koordiniranih od strane znanstvenika i često financiranih od strane vlade. Prirodno bogatstvo ekosustava se može obnoviti do neke mjere kroz određeno vrijeme i povoljne uvijete. Ipak, pojedini čimbenici okoliša kao što je vegetacija te manji organizmi kao što su kukci i druge male životinje, mogu se u puno slučajeva obnoviti brže za razliku od zrelih šumskih sastojina, kojima su potrebna desetljeća te gornjeg plodnog sloja tla, kojem trebaju stoljeća za obnovu. Da bi obnova okoliša bila moguća i uspješna, znanstvenici i vlade moraju razumjeti način kako poduprijeti i pomoći lokalnoj zajednici. Lokalnu zajednicu može se potaknuti da sudjeluje i doprinosi takvoj zaštiti i dijeli znanje, a da zauzvrat iz okoliša na održivo korištenje dobije određen dio koji je, kroz njihovu pomoć konačno i očuvan.