Mūsų misija.

Naturalliance yra sukurtas žmonėms, kur jie begyventų, atkurti ir tvariai išlaikyti gamtines vertybes ir jų paslaugas.

 

Žemės ekosistemos ir jų ištekliai.

Saulėtekis žemėje, kuris matomas iš Apollo 8 mėnulio orbitos © NASA.
Saulėtekis žemėje, kuris matomas iš Apollo 8 mėnulio orbitos © NASA.

Žemės vaizdas yra kaip futbolo kamuolys, kuris yra tarp jūsų ištiestų rankų. Ekosfera arba sluoksnis, kuris palaiko gyvybę žemės paviršiuje ir po juo bei vandenyje, yra plonesnis už nagą! Ši trapi ekosfera susideda iš nuostabių ekosistemų, susidedančių iš augalų, gyvūnų ir kitų organizmų, kurie sąveikauja su dirvožemiu, vandeniu ir oru, kurie juos palaiko. Mes esame dalis šių ekosistemų, kurios yra miškai, kalnai, pievos, dykumos, ežerai, upės ir jūros. Mes esami priklausomi nuo jų sveikatingumo ir Žemės ekosistemų išteklių, kurie tvariai palaiko mus.

Organizmai ekosistemose.

Pilkoji kurapka yra rūšis, kaip geriausias sveikų agrarinių ekosistemų pavyzdys.
Pilkoji kurapka yra rūšis, kaip geriausias sveikų agrarinių ekosistemų pavyzdys.

Dabar įsivaizduokite mažą organizmų populiaciją (augalų, gyvūnų, grybų arba kokių nors mikroorganizmų) ekosistemoje, kurioje yra gausybė maisto ir buveinių, mažai ar visai nėra plėšrūnų, ligų ir parazitų ar kitų mirtingumą sukeliančių faktorių. Eksperimentai parodė, kad tokios populiacijos augs. Laikas, reikalingas populiacijos priaugimui, priklauso nuo organizmų dydžių, ar tai yra bakterijos, kurios skaitlingumą padidina per kelias minutes, ar tie organizmai yra drambliai, kurių išveisimui reikalingas dešimtmetis ar ilgesnis laikotarpis. Daugumos mažų gyvūnų ir augalų populiacijų skaitlingumas padidėja keletą kartų per metus. Tačiau tokios populiacijos galų gale išnaudoja išteklius ir žūsta nuo bado. Tačiau, kaip taisyklė, subrendusios populiacijos taip greitai nedidina skaitlingumo ir neauga. Nelaimės, plėšrūnai ir ligos sunaikina jaunų individų perteklių, kurie didina populiacijų augimą, taip pat esant maisto trūkumui. "Senatvės" sulaukia tik nedaugelis populiacijos individų. Mirtys užtikrina kitų organizmų, taip pat ir mūsų, egzistavimą ekosistemose.

Mūsų poveikis ekosistemoms.

Žmonės gyveno kaip gamtinių gėrybių surinkėjai ir medžiotojai tūkstančius metų, kol išmoko prijaukinti ir domestikuoti gyvūnus ir auginti augalų kultūras.Žemės ūkis plačiai pradėjo plisti po paskutinio apledėjimo laikotarpio ir teikė stabilų mitybos produktų kiekį, taip pat prasidėjo kurtis ir klestėti gyvenvietės ir miestai. Tokiu būdu žmonių populiacija drastiškai augo, darydama neigiamą poveikį ekosistemoms ir klimatui.Tais atvejais, kai poveikis buvo didelis ir neigiamas, ekosistemos nustojo efektyviai funkcionuoti, o tai neigiamai atsiliepė žmonijos gerbūviui ir įvairiems gamtos funkcionavimo aspektams. Kaimiškose vietovėse žmogaus dėka veiklos galėjo iššaukti per didelį laukinių rūšių sunaudojimą, tais atvejais, kai ekosistemos būdavo naudojamos netinkamai. Miestuose žmonės buvo priklausomi nuo agrarinių ekosistemų, kurios buvo sukurtos kitose intensyviai naudojamose vietovėse. Šiuolaikiniame pasaulyje tik nedaugelis žmonių supranta gamtoje vykstančius procesus, o įstatymai, sukurti daugumos miestiečių, buvo nepopuliarūs tarp kaimo žmonių bendruomenių. Esant beprecedentiniam aukštam žmonių skaitlingumui, yra sunku išvengti neigiamo poveikio ekosistemų pajėgumams nesant skatinimo samoningumo ir informavimo, kurie remiasi moksliniais įrodymais ir praktinėmis žiniomis.