Σχετικά με τους εκδότες

Οι προσπάθειές μας υποστηρίζονται από εμπειρογνωμοσύνη και ευχαρίστηση για τη βιώσιμη χρήση άγριων πόρων © Adrian Lombard
Οι προσπάθειές μας υποστηρίζονται από εμπειρογνωμοσύνη και ευχαρίστηση για τη βιώσιμη χρήση άγριων πόρων © Adrian Lombard

Αυτός ο ιστότοπος είναι προϊόν της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for Conservation of Nature - IUCN). Η IUCN ιδρύθηκε το 1948 και σήμερα υπάρχουν 84 κράτη μέλη μαζί με περισσότερους από 1.100 μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Η IUCN είναι ο μόνος διεθνής οργανισμός παρατηρητών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με ειδική εμπειρογνωμοσύνη για τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση της φύσης και τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων.

 

Το κείμενο αυτού του ιστότοπου συμφωνήθηκε στα αγγλικά και μετά μεταφράστηκε από τους 500 εμπειρογνώμονες για την αειφόρο χρήση και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων στην Επιτροπή IUCN για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων, μία από τις έξι επιτροπές. Η γνώση συγκεντρώθηκε με τη βοήθεια μιας αδελφικής ομάδας για την αειφόρο χρήση και τη μέριμνα, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της επιτροπής επιβίωσης των ειδών (γνωστής για τις Kόκκινες Λίστες) και της Επιτροπής για την περιβαλλοντική οικονομική και κοινωνική πολιτική. Οι δορυφορικές τοποθεσίες στο δίκτυο γνώσης μας διοικούνται από εμπειρογνώμονες της IUCN στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και χώρες.

 

Ελπίζουμε ότι η ανάγνωση αυτού του ιστότοπου θα σας δώσει μια κατανόηση του φυσικού κόσμου και των ειδικών συνεισφορών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων που ασχολούνται με άγρια πλάσματα παγκοσμίως. Σας συνδέουμε επίσης στη δική σας γλώσσα με άλλους ιστότοπους που παρέχουν πληροφορίες και φόντο σε αυτά τα θέματα όπου ζείτε. Ανοίξτε το μυαλό σας στα καλά νέα της προόδου της προστασίας, ώστε οι ιδέες και οι προσπάθειες που έχουν επιτευχθεί να εξαπλώσουν όλο και περισσότερες επιτυχίες. Κάντε κτήμα σας αυτές τις γνώσεις, κερδισμένες από όλο τον κόσμο και εφαρμόστε τες στην περίπτωσή σας.

Τα θέματα στις σελίδες αυτές στοχεύουν στην ενθάρρυνση: