Meie missioon

Naturalliance on loodud selleks, et juhtida inimesed, ükskõik kus nad ka ei elaks, loodusrikkuste ja looduse teenuste taastamise ja säilitamise juurde.

 

Maa ökosüsteemid ja nende ressursid

Maa tõus nähtuna Apollo 8-lt kuu orbiidil © NASA
Maa tõus nähtuna Apollo 8-lt kuu orbiidil © NASA

Kujutage ette, et maa on pall, mis on teie välja sirutatud käte vahel. Ökosfäär, või kiht, mis toetab elu maapinna või veepinna peal ja all, on õhem kui teie sõrmeküüs! See habras ökosfäär sisaldab ilusaid mosaiike süsteemidest, mis koosnevad taimedest, loomadest ja muudest organismidest, koos neid toetavate mulla, vee ja õhuga. Me oleme osa neist ökosüsteemidest, kuhu kuuluvad metsad, mäed, rohumaad, märgalad, kõrbed ja mered. Me sõltume maakera ökosüsteemide tervisest ja ressurssidest, mis meid toetavad ja hoiavad.

Organismid ökosüsteemides

Nurmkana, hea põllumajandusmaa tunnusliik © Matej Vranič
Nurmkana, hea põllumajandusmaa tunnusliik © Matej Vranič

Nüüd kujutage ette väikest populatsiooni (taimed, loomad, seened või muud mikroorganismid) rikkalike toiduvarude ja elupaikadega ökosüsteemi sees, kus on vähe või üldse puuduvad kiskjad, haigused ja parasiidid ning muud suremuse vormid. Katsed näitavad, et selline populatsioon kasvab. Aeg, mis kulub populatsiooni mitmekordistamiseks sõltub organismide suurusest, seejuures bakterite arv kahekordistub mõne minuti jooksul, samas kui elevantide arv kümne aasta või veel pikama aja jooksul, paljude väikeste loomade ja taimede populatsioon mitmekordistub aasta jooksul. Sellised populatsioonid jõuavad lõpuks ressursipiiranguteni ja hävivad nälja tõttu. Siiski, enamasti ei kasva taimede ja loomade populatsioonid sellisel viisil. Õnnetusjuhtumid, kisklus ja haigused vähendavad noorisendite juurdekasvu, mis on populatsioonide kasvu põhjuseks, ja seeläbi väheneb ka nälga suremine. Väike osa neist jõuab siiski elada vanaduseni. Surmad pakuvad ülalpidamist teistele organismidele ökosüsteemides, sealhulgas meile.

Meie mõju ökosüsteemidele

Inimesed elasid jahimeeste-korilastena juba mitu aastatuhandet, enne kui õppisid kodustama loomi ja kasvatama põllukultuure. Põllumajandus levis laiemalt pärast viimast jääaega, tekitades stabiilse toiduvaru, mis võimaldas inimasulatel areneda ja õitseda ja mis viis linnade arenguni. Inimpopulatsioonid on drastiliselt suurenenud, põhjustades ökosüsteemidele ja kliimale palju kahju. Teatud kriitiliste lävendite ületamisel lakkavad ökosüsteemid tõhusalt toimimast, põhjustades nii inimeste elatusvahenditele kui ka muule bioloogilisele mitmekesisusele probleeme tekitavat mõju. Maapiirkondades võib meie tegevus kaasa tuua kohalike looduslike liikide hävimise, kui süsteeme korralikult ei hallata. Linnades sõltume me ükskõik kus paiknevatest ökosüsteemidest, mis on loodud intensiivseks toiduressursside tootmiseks. Kaasaegses maailmas mõistab vaid väike osa elanikkonnast neid protsesse ning valdavalt linnakodanike poolt vastu võetud seadused on tihti maapiirkondade kogukondades ebapopulaarsed. Kuna inimpopulatsioon on nüüdseks saavutanud enneolematu taseme, on keeruline vältida ökosüsteemi suutlikkuse kahjustamist ilma kooskõlastatud ja teadliku lähenemisviisita, kasutades seejuures nii teaduspõhiseid kui praktilisi teadmisi.