Abi loodusrikkuste kohanemisel muutustega

Ökosüsteemne käsitlus

Jahimehed on taastanud Põhja-Ameerikas sadu märgalasid, neid abistas  © Ducks Unlimited
Jahimehed on taastanud Põhja-Ameerikas sadu märgalasid, neid abistas © Ducks Unlimited

Ökosüsteemne käsitlus aktsepteerib, et muutused ökosüsteemides ja liikides on vältimatud looduslike protsesside tõttu, mis võivad olla kiired või aeglased. Näiteks täituvad madalad järved mägedelt allavalguvate setetega. Inimesed muudavad ökosüsteeme kas tahtlikult, näiteks metsast põllumaaks, või tahtmatult, kui intensiivselt kasutuses olnud põllumaa erodeerub kõrbeks või muutub väheviljakaks nõmmeks. Mõned inimtegevused kiirendavad tahtmatult looduslikke muutusi, näiteks kliimamuutusi. Inimese mõju tugevust ökosüsteemidele saab mõnikord suhteliselt lihtsalt vähendada, kui need, kes ökosüsteemi pakutud hüvesid kasutavad, asuvad tegutsema. Niisiis propageerivad kalamehed kalatreppide ehitamist tammide asemele ja pardikütid taastavad märgalasid. Looduse kahjustusi saab kiiresti parandada, kui kesksete teadmiste abil arendada kohalikke oskusi ja kui on piisavalt vahendeid kohalike kogukondade jõupingutuste toetamiseks, juhituna huvitatud kogukondade poolt.

Looduslike liikide kohanemine muutustega

Suitsupääsukese pesitsusala nihkub põhja poole © Gallinago_media/Shutterstock
Suitsupääsukese pesitsusala nihkub põhja poole © Gallinago_media/Shutterstock

Ökosüsteemide muutumise kiirus on nähtav nende koosseisu kuuluvate liikide kaudu. Väljaspool troopikat, õistaimed ja putukad alustavad iga-aastast arengut kõrgenenud temperatuuri tõttu varem. Troopikas mõjutab taimestikku sademete hulga muutus. Mõlemad suundumused on täheldatavad rändlindude rände ajastamise ja suuna muutumistes, kusjuures mõned neist liiguvad pesitsemiseks kindlalt alati põhja poole. Vähem liikuvad liigid kohanevad mõnikord hästi, kuid sageli ei suuda nad kiiresti uutesse piirkondadesse levida, eriti kui need piirnevad rannikuga või asuvad isoleeritud mägipiirkonnas. Iga organism sööb ja saab söödud, nii et kohalik ühe liigi väljasuremine mõjutab ka teisi liike selles ökosüsteemis. Igaüks peab olema teadlik nii kõige ilmsematest muutustest planeedil kui ka sellest, mida see talle ja tema perele tähendab. Kas teie kohalik kool või töökoht on selliste ülestähenduste keskuseks?

Inimeste kohanemine

Lehmad kohanevad metsaga Kolumbias © April DeBord/Shutterstock
Lehmad kohanevad metsaga Kolumbias © April DeBord/Shutterstock

Isegi linnaelanikud sõltuvad ökosüsteemidest toidu, vee ja õhu pärast, seega muutus mõjutab meid kõiki. Põllumeestel on vaja, et ilm oleks mõistlikult ette ennustatav põllukultuuride kasvatamiseks igal aastal. Niisketel heinamaadel või kuivadel küngastel kariloomade toiduks kasvavat rohtu saab ladustada, mis tasakaalustab ajutise kehva rohukasvu mõju ja võimaldab sellega suuremat paindlikkust. Pikaajaline vihma puudumine on siiski probleem nii põlluharimises ja loomakasvatuses kui ka metsapõlengutest hoidumisel puistu pika kasvuperioodi jooksul. Õnneks metsa kasvatamine aitab säilitada niiskust mullas ja siduda süsinikdioksiidi, ja kui inimesed söövad vähem farmides kasvatatud liha, vähenevad seeläbi kariloomade produtseeritud kasvuhoonegaaside heitkogused. Lihasöömine võib siiski olla põllukultuuride kasvatamiseks mittesobivate muldade ja maastike kõige jätkusuutlikum kasutamisviis. Looduslike liikide kasutamine toiduks võib olla ökonoomsem kui kariloomade kasvatamine, see on tõestust leidnud mõnedes piirkondades Aafrikas, kus kariloomade haiguste ennetamise kulud on kõrged, ja samasugused võimalused on “taastatud” looduslikes piirkondades igal pool mujal. Selliste piirkondade rikkam loodus võib suurendada elatusvahendite püsimajäämist muutuvas kliimas. Eriti oluline on säilitada selliste alade majandamise traditsioonilisi teadmisi, mis on sageli kadumas, kuna maa on muudetud paremini sobivaks põllumajandustehnikale.