Vårt oppdrag

Naturalliance er til for å veilede mennesker til å gjenopprette og opprettholde naturens rikdommer og tjenester uansett hvor de bor.

 

Jordens økosystemer og tihørende ressurser

Jordoppgang sett fra Apollo 8 i månebanen © NASA
Jordoppgang sett fra Apollo 8 i månebanen © NASA

Se for deg jorden som en fotball som holdes mellom dine utstrakte hender. Økosfæren, eller laget som støtter livet over og under bakken eller vann, er mindre enn tykkelsen på en negl! Den skjøre økosfæren inneholder en vakker mosaikk av systemer, sammensatt av planter, dyr og andre organismer, med bakken, vannet og luften som støtter dem. Vi er en del av disse økosystemene, som inkluderer skog, fjell, gressletter, ørkener, innsjøer, elver og hav. Vi er avhengige av at jordens økosystemer er velfungerende og ressursfulle for å kunne være bærekraftige for oss.

Organismer i økosystemer

Rapphøns er indikatorer for et sunt jordbrukslandskap © Matej Vranič
Rapphøns er indikatorer for et sunt jordbrukslandskap © Matej Vranič

Forestill deg en liten bestand av organismer (planter, dyr, sopp eller andre mikroorganismer) i et økosystem med rikelig mat og habitat, og lite eller ingen predasjon, sykdom, parasitter eller andre former for dødelighet. Eksperimenter viser at en slik populasjon vil vokse. Tiden det tar å formere seg varierer med størrelsen på organismer, dobler seg i løpet av minutter for bakterier, men tar et tiår eller mer for elefanter, med bestander av mange små dyr og planter som kan øke flere ganger i løpet av et år. Slike bestander når etterhvert ressursgrenser og krasjer gjennom sult. De fleste bestander av ferdigutviklede planter og dyr vokser ikke slik. Ulykker, predasjon og sykdommer tar overskuddet av de unge som gir artsvekst, men noen få sulter ihjel. Færre oppnår alderdom og dør av naturlige årsaker. Men døde organismer gir viktig næring til andre vesener i økosystemer, inkludert oss.

Vår innvirkning på økosystemer.

Mennesker levde av jakt og sanking i mange årtusener før vi lærte oss å avle husdyr og dyrke avlinger. Landbruket ble utbredt etter den siste istiden, og produserte en stabil matforsyning som tillot utvikling og oppblomstring av menneskelige bosetninger. Noe som i sin tur førte etterhvert til byer. Menneskelige populasjoner har vokst dramatisk og har påført store skader på økosystemer og klima. Hvis forstyrrelsene går utover visse kritiske terskler, slutter økosystemene å fungere effektivt, noe som medfører problematiske innvirkninger på menneskets levebrød så vel som andre aspekter av naturen. På landsbygda kan aktivitetene våre føre til lokal overbeskatning av viltlevende arter gjennom dårlig forvaltning. Byfolk er avhengig av jordbruk og oppdrett utenfor byene for intensiv ressursproduksjon. I den moderne verden er det bare et mindretall av innbyggerne som forstår prosessene som er involverte, og lover og regler laget av et urbant flertall er ofte upopulære med samfunn på landsbygda. Med den menneskelige befolkningen større nå enn noensinne, er det vanskelig å unngå skadelige effekter på økosystemets kapasitet uten en samordnet og informert tilnærming, ved bruk av både vitenskap og praktisk kunnskap.