Om utgiverne

Vår innsats baseres på kompetanse og gleden av bærekraftig bruk av viltlevende ressurser © Adrian Lombard
Vår innsats baseres på kompetanse og gleden av bærekraftig bruk av viltlevende ressurser © Adrian Lombard

Dette nettstedet er utviklet av International Union for Conservation of Nature. IUCN ble grunnlagt i 1948 og består i dag av 84 medlemsstater sammen med mer enn 1100 ikke-statlige organisasjoner (NGOer). IUCN er den eneste internasjonale observatørorganisasjonen i FNs generalforsamling med spesifikk kompetanse innen biologisk mangfold, naturvern og bærekraftig bruk av naturressurser.

 

Teksten til dette nettstedet ble produsert først på engelsk og deretter oversatt av de 500 ekspertene i gruppen 'Bærekraftig Bruk og Styring av Økosystemer' (Sustainable Use and Management of Ecosystems) under IUCNs 'Kommisjon for Økosystemforvaltning' (Commission for Ecosystem Management), en av seks kommisjoner innen IUCN. Kunnskapen ble samlet i samarbeid med IUCN-gruppen 'Bærekraftig Bruk og Levebrød' (Sustainable Use and Livelihoods), som er et felles initiativ fra 'Artsoverlevelses Kommisjonen' (Species Survival Commission) (kjent for sine røde lister) og 'Kommisjonen for Miljømessig, Økonomisk og Sosial polisy' (Commission for Environmental Economic and Social Policy). Satelittstedene i vårt nettverk av kunnskap drives av IUCN-eksperter i de berørte regionene og land.

 

Vi håper at dette nettstedet vil gi deg en forståelse av den naturlige verden og de spesielle bidragene fra de forskjellige menneskegruppene som driver med ville skapninger globalt. Vi knytter deg også til andre nettsteder i ditt eget språk som gir informasjon og bakgrunn vedrørende disse temaene der du bor. Vennligst åpne tankene dine for gode nyheter om bevaring av det biologiske mangfoldet, slik at vellykkede ideer og innsats kan spres videre. Ta i bruk denne kunnskapen fra hele verden og tilpass den til dine omstendigheter.

Temaene på disse sidene har som mål å oppmuntre til: