Wykorzystanie ekosystemów ziemskich i ich zasobów przez ludzi

Ekosystemowe korzyści i zagrożenia

Owoce morza © Anatrack Ltd
Owoce morza © Anatrack Ltd

Dlaczego cenisz przyrodę? Czy to dlatego, że jesteś zależny od przyrody w zakresie zapewnienia źródła utrzymania, jak wielu ludzi na obszarach wiejskich w niektórych krajach? Czy lubisz zbierać dzikie owoce i grzyby, łowić ryby lub polować na różne sposoby ? W niektórych krajach żywność jest kupowana głównie w sklepach, jednak ogólnie rzecz biorąc, ponad jedna trzecia ludzi ma silne tradycje zbierania żywności na łonie natury. Może po prostu lubisz oglądać dzikie zwierzęta, jednocześnie łagodząc stresy i podejmując wysiłek fizyczny w terenie Jeśli tak, to korzystasz z tak zwanych usług zaopatrzeniowych i kulturowych ekosystemów. Pożary, powodzie i gradacje szkodników w uprawach lub domach z reguły są produktem ekosystemów, w których została zniszczona zdolność świadczenia usług regulacyjnych. Każdy z nas zależy od procesów zachodzących w ekosystemach, dzięki którym oddychamy czystym powietrzem, pijemy czystą wodę i żyjemy w sprzyjającym klimacie.

Wpływ ludzi na ekosystemy

Przemysł może zanieczyszczać atmosferę, glebę i wodę © Hramovnick / Shutterstock
Przemysł może zanieczyszczać atmosferę, glebę i wodę © Hramovnick / Shutterstock

Kiedy modyfikujemy ekosystemy dla naszych korzyści, może to powodować negatywne skutki. Na żyznych terenach użytki zielone, lasy, a nawet tereny podmokłe mogą zostać przekształcone w pola uprawne, z monokulturami, które usuwają roślinność ważną dla wielu gatunków rodzimych i znacznie reedukując żyzność gleby. W obszarach nie nadających się do intensywnej produkcji, zwierzęta domowe mogą zastąpić dzikie gatunki, prowadząc do dalszych zmian poprzez usunięcie drapieżników i presji nadmiernego wypasu na roślinność. W najmniej żyznych lub dostępnych miejscach, takich jak tundra, tereny podmokłe i pustynia, narastający ruch turystyczny może mieć negatywne skutki, pozostawiając niewiele dzikiej przyrody. Nawet bez celowego oddziaływania lokalnych i odwiedzających społeczności ludzi, globalnie użytkowane tworzywa sztuczne oraz zanieczyszczenia powietrza i wody, docierają nawet do najbardziej odległych obszarów, nie wspominając globalnego ocieplenia. Inne powszechne problemy występują z niepożądaną transmisją chorób i wprowadzeniem organizmów, które okazują się silniejsze niż obecnie występujące. Wszystkie te problemy mogą zmniejszyć zakres usługi, które ekosystemy zapewniają ludziom i dla innym organizmom, z którymi dzielimy nasz świat.

Zarządzanie wpływem człowieka na ekosystemy

Kiedy pojawiają się problemy, lokalne społeczności często je odkrywają i czasami rozwiązują poprzez ekonomicznie opłacalną renaturyzację. Jednakże pewien zakres umiejętności jest potrzebny, aby zarządzać usługami ekosystemów, włączając w to praktyczne umiejętności miejscowych rolników, leśników, rybaków, myśliwych, obserwatorów dzikiej natury, zbieraczy i ogrodników, wspomaganych przez naukowców i często finansowanych przez rządy. To naturalne bogactwo ekosystemów może być przywrócone do pewnego stopnia, przy zapewnieniu odpowiedniego czasu i sprzyjających warunków. Niektóre składniki, takie jak roślinność i małe organizmy jak owady i inne małe zwierzęta, mogą w wielu przypadkach zostać szybko przywrócone; jednakże aby odtworzyć dojrzały las potrzeba dekad, a odtworzenie żyznej warstwy glebowej może zająć wieki. Do umożliwienia i tego rodzaju działań, naukowcy i rządy potrzebują zrozumieć jak zachęcać i wspierać wysiłki lokalnych społeczności.. Mieszkańcy mogą być zachęcani do wysiłków na rzecz ochrony i dzielenia się swoją wiedzą w zamian za ograniczone i zrównoważone korzystanie z zasobów, które są odtwarzane i ulepszane.