O wydawcy

Nasze wysiłki opierają się na wiedzy i przyjemności korzystania z zasobów naturalnych w sposób zrównoważony © Adrian Lombard
Nasze wysiłki opierają się na wiedzy i przyjemności korzystania z zasobów naturalnych w sposób zrównoważony © Adrian Lombard

Ta strona jest produktem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). IUCN powstała w 1948 roku i obecnie skupia 84 państwa jako członków wraz z ponad 1100 organizacjach pozarządowymi (NGO). IUCN jest jedyną organizacją która posiada status Międzynarodowego Obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, ze specjalistyczną wiedzą na temat różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

 

Tekst tej strony został uzgodniony w języku angielskim, a następnie przetłumaczony przez 500 ekspertów ds. Zrównoważonego Użytkowania i Zarządzania Ekosystemami w Komisji Zarządzania Ekosystemami IUCN, jednej z sześciu Komisji. Wiedza została zebrane z pomocą grupy siostrzanej w sprawie Zrównoważonego Użytkowania i Źródeł Utrzymania, która jest wspólną inicjatywą Komisji Przetrwania Gatunków (dobrze znanej z czerwonych list) oraz Komisji Środowiska i Polityki Społecznej. Satelitarne strony internetowe w naszej sieci wiedzy są zarządzane przez ekspertów IUCN w danych regionach i krajach.

 

Mamy nadzieję, że lektura tej strony pozwoli na zrozumienie świata przyrody i wysiłków różnych grup osób, które angażują się w ochronę dzikich stworzeń na całym świecie. Zapewniamy również dostęp w twoim własnym języku do innych stron, które dostarczają informacji i wiedzy na temat zagadnień ochrony środowiska w którym żyjesz. Prosimy otworzyć swoje umysły na dobre wiadomości o sukcesach w ochronie przyrody, tak aby pomysły i działania, których wynikiem jest wiele sukcesów rozpowszechniały się coraz szerzej. Przyjmijcie tę wiedzę, uzyskaną na całym świecie i zastosujcie ją do swojej sytuacji.

Tematy na tych stronach mają na celu zachęcenie do: