O vydavateli

Naše úsilí je podpíráno odbornými znalostmi a uspokojením z využívání přírodních zdrojů trvale využitelným způsobem © Adrian Lombard
Naše úsilí je podpíráno odbornými znalostmi a uspokojením z využívání přírodních zdrojů trvale využitelným způsobem © Adrian Lombard

Tato stránka je věnována Mezinárodní unii pro ochranu přírody (IUCN). Organizace byla založena r. 1948 a v současné době patří mezi její členy 84 států a více než 1100 nevládních organizací (NGO). IUCN je jediná Mezinárodní pozorovací organizace při Valném shromáždění OSN pro posuzování biodiversity, ochrany přírody a trvalé využívání přírodních zdrojů.

 

Text na této stránce byl sestaven v angličtině (a pak přeložen) 500 odborníky ze skupiny pro Trvale udržitelné využívání a management ekosystémů (SUME), která je částí Komise pro management ekosystémů IUCN (CEM), jedné ze šesti komisí, které jsou v IUCN zřízeny. Znalosti byly shromážděny s pomocí sesterské skupiny pro Trvalé využívání a životní podmínky (SULi), což je iniciativa Komise pro přežití druhů (SSI, známé svými Červenými seznamy ohrožených druhů) a Komise pro enviromentální, hospodářskou a sociální politiku (CESP). Satelitní internetové strany v naší síti jsou vytvořené experty IUCN v regionech a zemích, kterých se týkají.

 

Doufáme, že přečtení této stránky vám pomůže porozumět světu přírody a zvláštním příspěvkům od různých skupin lidí, kteří se zabývají divokými tvory globálně. Odkážeme vás také, ve vašem vlastním jazyce, na další stránky, které poskytují informace a zázemí k těm oblastem, kde žijete. Prosím, přijímejte s otevřenou myslí dobré zprávy o pokroku v ochraně přírody, protože myšlenky a výkony, kterými bylo dosaženo mnoha úspěchů jsou rozšířeny všude. Prosím, osvojte si tyto znalosti, získané po celém světě, využívejte je podle potřeby.

Témata na těchto stránkách vedou k povzbuzení: