راجع به ناشران

تلاشهای ما برپایه تخصص و علاقه ما در بهره برداری پایدار از منابع وحشی شکل گرفته است.© Adrian Lombard
تلاشهای ما برپایه تخصص و علاقه ما در بهره برداری پایدار از منابع وحشی شکل گرفته است.© Adrian Lombard

این سایت یکی از محصولات اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) می باشد. IUCN در سال 1948 بنا نهاده شد و هم اکنون 84 ارگان دولتی به همراه 1100 سازمان غیردولتی عضو آن هستند. IUCN تنها ارگان ناظر بر اجلاس جهانی سازمان ملل متحد با تخصص ویژه در تنوع زیستی، حفاظت از طبیعت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی می باشد.

 

متن اصلی این سایت به انگلیسی می باشد و سپس با بکارگیری بیش از 500 متخصص در زمینه بهره برداری پایدار و مدیریت اکوسیستمها در کمیسیون تخصصی مدیریت اکوسیستمها (SUME) که یکی از شش کمیسیون اصلی می باشد ترجمه گردیده است. دانش موجود با همکاری گروه همکار بهره برداری و معیشت پایدار(SULI) که یک ابتکار عمل مشترک کمیسیون بقای گونه ها(SSC) که به خاطر داشتن فهرست سرخ مشهور است و همچنین کمیسیون اقتصاد محیط زیست و سیاست های اجتماعی (CEESP) جمع آوری گردیده است.سایت های ماهواره ای در شبکه دانش ما بوسیله متخصصین دلسوزIUCN در نواحی و کشورها اداره میشوند.

 

ما امیدواریم مطالعه این سایت به شما شناختی از دنیای طبیعت و مشارکت ویژه گروه های مختلف مردم که با مخلوقات جهانی در آمیخته اند را حاصل نماید.ما همچنین شما را با سایر سایتها به زبان خودتان که اطلاعات پایه و اساسی در موضوعات مربوطه برای شما در محل زندگی تان فراهم آورده است مرتبط میکنیم.لطفا ذهن خود را بر روی اخبار خوب در مورد پیشرفتهای حفاظتی باز کنید تا ایده ها و دستاوردهای بدست آمده به صورت گسترده تری گسترش یابند. لطفا این دانش به دست آمده از سراسر جهان را کسب کرده و آنرا با توجه به موقعیت خود به کار گیرید.

موضوعات این صفحات به قصد تشویق به: