Tadbir urus terhadap sumber alam.

Pengetahuan tradisional Inuit telah membantu menyelesaikan misteri ekpedisi malang Franklin ke Arctic © WikiCommons
Pengetahuan tradisional Inuit telah membantu menyelesaikan misteri ekpedisi malang Franklin ke Arctic © WikiCommons

Tadbir urus adalah bagaimana kesatuan manusia menguruskan permasalahan mereka. Ianya bukan arahan peringkat atasan turun ke bawah oleh kerjaan semata-mata. Kecuali di dalam sistem diktator, tadbir urus memerlukan restu yang popular, di mana pengetahuan berdasarkan sains dan/atau pengalaman perlu diberikan.'Pengetahuan Tradisional' dibangunkan melalui pemerhatian yang mengambil masa yang lama di mana alam sekitar telah bertukar menjadi amalan tadbir urus oleh mereka yang menguruskan kawasan-kawasan untuk berabad lamanya bagi tujuan empati motivasi tempatan. Pengetahuan secara holistik ini adalah sukar untuk ditiru dan oleh itu merupakan sumber yang sangat berharga. 'Sains Moden', di mana perbandingan pemerhatian di beberapa kawasan dan penyelidikan-penyelidikan, boleh menambah bukti-bukti dengan cepat, di mana ianya penting dalam waktu perubahan. Pengurusan penyesuaian dapat membantu untuk memberikan keputusan-keputusan melalui pembelajaran daripada apa yang boleh digunakan, dan apa yang tidak boleh, di dalam cara berstruktur.

Burung laut menhadapi kepupusan melalui pencemaran, perubahan iklim, menangkap ikan yang keterlaluan dan tangkapan © Marina Rosales Benites de Franco
Burung laut menhadapi kepupusan melalui pencemaran, perubahan iklim, menangkap ikan yang keterlaluan dan tangkapan © Marina Rosales Benites de Franco

IUCN mempunyai proses yang diterima di seluruh dunia untuk mendefinasikan status spesis-spesis, berdasarkan ke atas saiz-saiz populasi dan tahap penurunan jumlah mereka. Jika tiada bukti yang konsisten terhadap penurunan jumlah berdasarkan data yang baik, satu spesis yang 'Kurang Kebimbangan', jika dibandingan dengan satu spesis yang telah matang populasinya dan sebahagiannya pesat berkembang berbanding dengan jangka hayat (kebiasaanya sekitar dua dekad bagi burung) adalah 'Kepupusan'. Jika kaedah dapat dijumpai untuk membaik pulih sebab berlakunya penurunan jumlah, populasi-populasi kesemua kecuali spesis-spesis yang besar akan serba sedikit dapat digandakan dengan pantas dan mungkin dapat berkembang dengan lebih banyak. Dua kaedah telah dikenapasti oleh pihak berkuasa untuk membaik pulih kadar penurunan populasi spesis-spesis: denda dan penghargaan.

Perlindungan dan denda.

Forensik DNA dahulu memerlukan darah, tetapi sekarang hanya perlukan sampel yang kecil © Anatrack Ltd
Forensik DNA dahulu memerlukan darah, tetapi sekarang hanya perlukan sampel yang kecil © Anatrack Ltd

IUCN juga mempunyai kategori-kategori kawasan yang dilindungi, dalam pelbagai bentuk daripada tanah di mana kebanyakkan aktiviti-aktiviti manusia boleh dijalankan hingga ke kawasan di mana akses adalah terhad. Perlindungan terhadap spesis-spesis juga pelbagai dalam bentuk kekuatan, daripada digunakan hanya ketika pembiakkan kepada mencegah pembunuhan tanpa sebarang pengecualian; pendekatan 'hak-hak haiwan' turut memberikan ilham untuk melarang penyimpanan sebarang haiwan. Undang-undang perlindungan akan berjaya jika mereka mendapat sokongan rakyat dan pelanggaran undang-undang akan mudah untuk dikesan, sebagai contoh dengan forensik DNA. Perlindungan akan menjadi kurang efektif jika spesis mengakibatkan kerosakkan yang ketara terhadap komuniti-komuniti tempatan, terutama sekali jika pelanggaran udang-undang adalah mudah untuk disembunyikan. Penzaliman sekatan-sekatan dan denda, yang mana ianya tidak akan menghalang pesalah-pesalah sekiranya risiko untuk dikesan adalah rendah, berkemungkinan akan membuatkan penduduk-penduduk tempatan merasa terasing.

Penghargaan dan penyimpanan

Wild plant certification by the FairWild initiative © Traditional Medicinals Inc
Wild plant certification by the FairWild initiative © Traditional Medicinals Inc

Di mana haiwan mengakibatkan masalah, benarkan sedikit kemenanggan kepada pengurusan untuk mendapat sokongan daripada penduduk tempatan. Mengekalkan dan menyimpan ekosistem memerlukan usaha penduduk tempatan dalam jangka masa yang panjang. Undang-undang tidak dapat memaksa usaha yang dilakukan dan had-had yang dikenakan ke atas pengurusan akan menghalang usaha ini. Walau bagaimanapun, sekiranya spesis-spesis liar mempunyai harga, dan boleh digunakan secara mampan 'untuk mencapai permintaan dan aspirasi generasi sekarang dan masa akan datang', masyarakat akan memelihara mereka kecuali perladangan dan pertanian mendapat gaji yang tinggi. Untuk memulihara spesis yang sangat bermasalah, penghargaan adalah lebih baik dibandingkan dengan paksaan. Mendapatkan daging dan menjual hak pemburuan yang berharga boleh menjadi penghargaan yang kuat, juga kebenaran untuk memerhatikan hidupan liar di mana pelancongan boleh memberikan penghargaan terhadap produk tempatan tanpa perlu merosakkan ekosistem. Penghargaan lain bagi pemuliharaan adalah dengan negeri membayar bagi pengawasan dan hadiah untuk amalan terbaik. Juga adalah bagus untuk menggunakan produk-produk semulajadi dengan menunjukkan sijil-sijil bahawa penggunaan mereka adalah mampan. Persetujuan antarabangsa yang paling terbaharu untuk pemuliharaan alam, adalah Konvensyen Kepelbagaian Diversiti, menyebut penggunaan secara lestari sebanyak lima kali lebih banyak dibandingkan sebutan perlindungan.

Tadbir urus penyesuaian

Tadbir urus yang baik perlu menyesuaikan dengan perubahan di dalam apa-apa keadaan dan pembuktian. Sebagai contoh, satu spesis yang banyak dan mencukupi untuk digunakan secara mampan mungkin boleh menjadi sukar ditemui dan memerlukan perlindungan, tetapi sekiranya jumlah yang banyak itu di simpan, supaya ia dapat kembali memberikan kebaikkan hasil daripada penggunaan secara mampan akan dapat memberikan motivasi terhadap pemuliharaan bagi ekosistem di situ semula. Manusia di tempat lain mungkin boleh membangkang penggunaan semula sekiranya spesis-spesis tersebut telah menjadi sebuah ikon terhadap perlindungan dan pelancongan, atau pendapatan diperolehi melalui permintaan terhadap pembiakan domestik. Mungkin ada permintaan kepada had-had dan pemantauan secara terperinci di mana penduduk tempatan tidak dapat memenuhinya tanpa bantuan. Namun, mereka yang menghargai dan menguruskan ladang di mana mereka biasanya tinggal di situ mempunyai keupayaan praktikal untuk memulihara alam 'mereka', jika dibimbing dengan berhati-hati, dibandingkan dengan mereka yang berhasrat untuk melindungi hidupan liar orang lain. TAdbir urus yang baik dahulu melibatkan pengubalan undang-undang yang boleh mempromosikan pemuliharaan melalui amalan-amalan yang baik dan membolehkan penduduk tempatan untuk mendapat kebaikkan melalui kelestarian. Majlis Eropah telah mengambil kebangkitan penyewaan melalui amalan-amalan ini; Konvensyen untuk Pemuliharaan Specis yg Berpindah telah berusaha untuk menggunakannya bagi program Raptor MoU.