Mengenai penerbit-penerbit

Usaha kita adalah tertakluk terhadap kepakaran dan kenikmatan daripada pengunaan sumber liar mampan.
Usaha kita adalah tertakluk terhadap kepakaran dan kenikmatan daripada pengunaan sumber liar mampan.

Laman ini merupakan produk Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam Semulajadi (International Union for Conservation of Nature). IUCN telah ditubuhkan pada 1948 dan sekarang mempunyai 84 negara sebagai anggota disamping lebih daripada 1100 badan-badan bukan kerajaan (NGOs). IUCN merupakan satu-satunya pemerhati antarabangsa di Perhimpunan Agung PBB dengan kepakaran khusus untuk biodiversiti, pemuliharaan alam sekitar dan penggunaan sumber-sumber alam secara mampan.

 

Teks pada laman ini dipersetujui di dalam Bahasa Inggeris, dan telah diterjemahkan oleh 500 pakar-pakar bagi Penggunaan Mampan dan Pengurusan terhadap Ekosistem (Sustainable Use and Management of Ecosystem) dalam IUCN Suruhanjaya kepada Pengurusan Ekosistem, salah satu daripada enam Suruhanjaya. Pengetahuan telah dikumpulkan dengan bantuan daripada sebuah kumpulan yang sangat rapat bagi Penggunaan Mampan dan Kehidupan, yang merupakan inisiatif bersama terhadap Suruhanjaya Kewujudan Spesis

 

Kami berharap dengan membaca laman ini akan memberikan kefahaman kepada anda mengenai dunia semulajadi dan mengenai sumbangan istimewa oleh beberapa kumpulan masyarakat yang turut terlibat bersama kejadian liar merangkumi alam semulajadi, haiwan dan tumbuhan di seluruh dunia. Kami juga menyediakan pautan di dalam bahasa kebangsaan kepada anda kepada pautan yang lain yang menyediakan informasi dan latar belakang terhadap subjek-subjek ini di mana anda tinggal. Tolong buka minda anda terhadap berita-berita baik mengenai perkembangan pemuliharaan, jadi idea dan usaha yang telah banyak berjaya dicapai akan disebarkan secara meluas. Tolong ambil pengetahuan ini, yang dicapat daripada seluruh dunia, dan gunakan kepada situasi yang anda hadapi.

Tema yang terkandung di dalam mukasurat ini yang disasarkan untuk digalakkan .