Over Naturalliance

Onze inspanningen worden ondersteund door expertise en plezier in het  gebruiken van duurzame natuurlijke bronnen © Adrian Lombard
Onze inspanningen worden ondersteund door expertise en plezier in het gebruiken van duurzame natuurlijke bronnen © Adrian Lombard

Deze site is een product van de International Union for Conservation of Nature. IUCN werd opgericht in 1948. Op dit moment zijn 84 landen lid, samen met meer dan 1100 niet-gouvernementele organisaties (NGOs). IUCN is de enige internationale organisatie met een waarnemer status bij de Algemene Vergadering van de VN, met specifieke kennis van biodiversiteit, natuurbeheer en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

 

De Engelse tekst van deze site is opgesteld, en vervolgens vertaald, door 500 deskundigen op het gebied van Duurzaam Gebruik en Beheer van Ecosystemen (Sustainable Use and Management of Ecosystems) - leden van IUCN’s Commission for Ecosystem Management (CEM), een van de 6 Commissies van IUCN. Kennis is ook ingebracht vanuit de zustergroep over Duurzaam Gebruik en Levensonderhoud (Sustainable Use and Livelihoods), een gezamenlijke inspanning van de Species Survival Commission (SSC, bekend vanwege de Rode Lijst van soorten) en de Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP). De “satelliet-sites” binnen ons kennisnetwerk worden onderhouden door IUCN experts in de regio’s en de betreffende landen.

 

Wij hopen dat deze site u inzicht geeft over de wereld van de natuur en van de bijzondere bijdragen van uiteenlopende groepen mensen die wereldwijd met de natuur bezig zijn. We geven ook - in uw eigen taal - links naar andere sites met informatie en achtergrond over deze onderwerpen voor het gebied waar u woont. Het is belangrijk dat u zich open opstelt voor goed nieuws over natuurbeheer, zodat ideeën en acties die al veel successen hebben opgeleverd, nog bredere bekendheid krijgen. Neem kennis van ervaringen vanuit de hele wereld, en pas ze toe voor uw eigen omstandigheden.

De thema’s op de volgende pagina’s komen op voor de volgende belangen: