Przyroda i zdrowie ludzi

Grafika wirusa COVID-19 z obrazowania pod mikroskopem elektronowym. © Shutterstock/Midnight Movement
Grafika wirusa COVID-19 z obrazowania pod mikroskopem elektronowym. © Shutterstock/Midnight Movement

Dzika przyroda partycypuje w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i utrzymania wielu lokalnych społeczności na świecie. Ważne jest jednak, aby jeść mięso w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi, a także zrównoważony dla populacji zwierząt. COVID-19, podobnie jak Ebola, jest wywoływany przez wirus, który przeniósł się na ludzi ze zwierząt. COVID-19 prawdopodobnie pochodzi od nietoperzy i mógł zarazić wiele innych dzikich ssaków przed ludźmi. W trakcie naszej ewolucji wirusy i bakterie przenosiły się na ludzi z innych gatunków. Podczas ewolucji czasami przynosiło to korzyści. Stąd część naszych komórek były pierwotnie niezależnymi bakteriami. Jednak proces adaptacji może być powolny i niebezpieczny.

Ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest najwyższe dla ludzi w wieku powyżej 60-70 lat. Wysiłki na rzecz ratowania życia położyły nacisk na usługi medyczne w krajach o rozwiniętej gospodarce i a następnie w gospodarkach wschodzących. Będą także konsekwencje dla ochrony przyrody. Jednym z efektów będzie powszechne zagrożenie dla źródeł utrzymania, przy czym ludzie będą kompensować to wykorzystując więcej zasobów, nie zawsze w sposób zrównoważony. Jednak zmiany klimatu mogą mieć również korzystny wpływ, ponieważ ludzie uczą się więcej zdalnej pracy z domu i zużywają mniej paliw kopalnych na dalekie podróże.

 

Trwałe rozwiązania

Naczelne są dobre do oglądania i niebezpieczne do jedzenia. © Shutterstock/Julian Popov
Naczelne są dobre do oglądania i niebezpieczne do jedzenia. © Shutterstock/Julian Popov

Jest szereg działań, które należy podjąć zarówno w przyszłości, jak i natychmiast. Musimy bardzo uważnie myśleć, aby nie wyrządzać szkody środowisku i nam samym. Na przykład, niektórzy twierdzą że COVID-19 jest powodem, dla którego ludzie nie jedzą innych zwierząt, ani nawet się do nich nie zbliżają. Jednak od tysiącleci ludzie przystosowali się do wirusów i bakterii pochodzących od dzikich i domowych zwierząt. Nasze ciała zawierają wiele mikroorganizmów, z których większość jest dla nas użyteczna. Ze zwierzętami kojarzy nam się wszystko, od robactwa, od pędraków w glebie, po których czołgają się niemowlęta, po ptaki i ssaki odwiedzające nasze domy. Niemniej jednak wszelka dzika żywność musi być zdrowa i zarządzana w sposób zrównoważony

W tym względzie musimy szczególnie uważać na gatunki blisko z nami związane. Podczas gdy choroba epidemiczna wydaje się nie zaczynać od zwierząt zimnokrwistych, takich jak ryby i gady, nasze ryzyko jest wysokie w przypadku niektórych chorób przenoszonych przez naczelne i nietoperze. Rozsądne wydaje się nie jeść naczelnych i minimalizować kontakt z nietoperzami i ich odchodami. Wprowadzanie dzikich żywych ssaków na rynki żywności jest głupie i nieludzkie. Czy jednak powinniśmy zakazać skojarzeń z innymi gatunkami, do których jesteśmy już przystosowani, lub które nie stwarzają ryzyka choroby? Nie. To byłoby również głupie, zwłaszcza gdy regulowane i zrównoważone użytkowanie zachęca ludzi do życia z gatunkami i ochrony ich ekosystemów. Co więcej, jest to czas, w którym szkoda dla gospodarek powoduje presję na rozwój, która może szkodzić środowisku. Nasza przyroda potrzebuje wszelkiego wsparcia, jakie może uzyskać od ludzi, którzy cenią produkty zdrowych ekosystemów.

 

Natychmiastowe rozwiązania

COVID-19 nienawidzi mydła! © Shutterstock/Red Confidential
COVID-19 nienawidzi mydła! © Shutterstock/Red Confidential

Natychmiast, najważniejsze jest aby nie rozprzestrzeniać wirusa poprzez infekowanie innych ludzi. Znajomość biologii COVID-19 mówi nam, że jeśli wirus nie może rozprzestrzeniać się między ludźmi na wilgotnych powierzchniach lub w kropelkach wody, miejscowo wymiera. Tak więc każdy z nas musi:

• Zachowuj zalecany dystans do innych ludzi, aby zmniejszyć kontakt z wirusem w kropelkach, które wydychają;

• Nie podróżuj ani nie gromadź się w grupach, bo jedno i drugie zwiększa te zagrożenia.

• wear a mask when surrounded by many people in enclosed environments or crowds;

• Myć ręce i dezynfekować powierzchnie, aby zapobiec przeniesieniu wirusa do oczu, nosa lub ust;

Co więcej, mycie rąk jest mądre w każdym przypadku, gdy mamy kontakt z przyrodą. Dzięki temu zwiększamy swoje bezpieczeństwo od wielu drobnoustrojów, pasożytów i naturalnych toksyn. Kiedy przywrócimy większe bezpieczeństwo, musimy także nauczyć się przydatnych lekcji społecznych. Widzimy, że społeczeństwa mogą szybko dostosowywać się do zmian, które mogą być konieczne także do odwrócenia zmian klimatu. Dostrzegamy także koszty nieprzestrzegania ostrzeżeń naukowych.