Nơi xuất bản

Nổ lực của chúng ta được xây dựng trên nền tảng chuyên môn và niềm vui của việc tiêu thụ tài nguyên hoang dã một cách bền vững.
Nổ lực của chúng ta được xây dựng trên nền tảng chuyên môn và niềm vui của việc tiêu thụ tài nguyên hoang dã một cách bền vững.

Trang web này là sản phẩm của Liên Đoàn Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế. IUCN được thành lập năm 1948, hiện có 84 quốc gia cùng với hơn 1100 tổ chức phi chính phủ là thành viên. IUCN là tổ chức quan sát quốc tế duy nhất trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với kiến thức chuyên môn về đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

 

Văn bản trong trang web này được thống nhất trênTiếng Anh, sau đó được phiên dịch ra các ngôn ngữ khác bởi 500 chuyên gia của Ủy ban Sử dụng và quản trị bền vững hệ sinh thái, một trong 6 ủy ban chuyên môn của IUCN. Kiến thức được thu thập với sự trợ giúp của Nhóm Sử dụng bền vững và Sinh kế, chương trình hợp tác giữa Ủy ban Tồn tại Loài (thường được biết đến bởi sản phẩm Sách Đỏ) và Ủy ban Kinh tế môi trường và Chính sách xã hội. Các trang vệ tinh trong mạng lưới kiến thức của chúng tôi được điều hành bởi các chuyên gia của IUCN tại các khu vực và quốc gia có liên quan.

 

Chúng tôi hy vọng thông tin từ trang này sẽ cung cấp cho quý vị những hiểu biết cơ bản về thế giới tự nhiên và sự đóng góp của nhiều cộng đồng trên toàn thế giới trong việc bảo tồn sinh vật hoang dã. Chúng tôi cũng kết nối quý vị đến những trang web khác để cung cấp thêm thông tin. Xin chào đón những tin tốt lành về thành quả của công tác bảo tồn để cho các ý tưởng và nổ lực đã thành công được biết đến và nhân rộng hơn nữa. Xin đón nhận và áp dụng những kiến thức đã được góp nhặt từ khắp nơi trên thế giới.

Chủ đề của các trang sau đây nhằm khuyến khích: