Относно издателите

Нашите усилия се основават на експертиза и удоволствието да ползваме устойчиво дивите ресурси @ Adrian Lombard
Нашите усилия се основават на експертиза и удоволствието да ползваме устойчиво дивите ресурси @ Adrian Lombard

Този сайт е продукт на Международния Съюз за защита на природата. IUCN е основан през 1948 г. и сега има 84 държави членки и повече от 1100 неправителствени организации (НПО). IUCN е единствената организация наблюдател в Генералната Асамблея на ООН, със собствена експертиза за биоразнообразието, защитата и устойчивото ползване на природните ресурси.

 

Текстът на този сайт беше съгласуван на английски и после преведен от 500 експерта за устойчиво ползване и управление на екосистемите в Комисията за управление на екосистемите, една от 6те комисии на IUCN. Знанията бяха събрани с помощта на сродна Група за устойчиво ползване и прехрана, съвместна инициатива на Комисията за оцеляване на видовете (добре известна с Червения Списък) и Комисията за икономика и социална политика спрямо околната среда. Сателитните сайтове в мрежата ни от знания се поддържат от експерти на IUCN в заинтересованите региони и страни.

 

Надяваме се, че прочитането на този сайт ще Ви даде разбиране за света на Природата и приноса на различните групи хора, глобално ангажирани с дивите организми. Свързваме Ви на родния Ви език с други сайтове, които дават информация за организмовия свят по местоживеене. Моля, отворете съзнанието си за добрите новини относно природозащитата, така че успешните идеи и усилия да бъдат по-широко разпространени. Моля, поемете тези познания, постигнати по света и ги прилагайте при Вашата ситуация.

Темите на тези страници целят да ви окуражат