Tietoa julkaisijoista

Työtämme tukee asiantuntemus ja ilo siitä, että voimme käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla (c) Adrian Lombard
Työtämme tukee asiantuntemus ja ilo siitä, että voimme käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla (c) Adrian Lombard

Tämä sivusto on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tuottama. IUCN perustettiin 1948 ja käsittää tällä hetkellä 84 jäsenvaltiota, mukaan lukien yli 1100 kansalaisjärjestöä. IUCN on Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ainoa kansainvälinen seurantajärjestö, jossa on erityistä asiantuntemusta luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja suojelusta.

 

Tämän verkkosivuston sisältö laadittiin alun perin englannin kielelle 500:n ekosysteemien kestävän käytön ja hoidon asiantuntijan avulla IUCN:n ekosysteemien hoidon komissiolle, joka on yksi kuudesta komissiosta. Tietoa kerättiin kestävän käytön ja elinkeinon sisarjärjestön kanssa, mikä on lajien suojelukomission (tunnettu punaisesta listasta) ja ympäristö-, talous- ja sosiaalipolitiikan komission yhteinen hanke. Sivuston maakohtaisista sivuista vastaavat IUCN:n asiantuntijat niillä alueilla ja niissä maissa, joita asia koskee.

 

Toivomme, että tämän sivuston lukeminen auttaa ymmärtämään luontoa ja sitä kuinka luonnonvaraisten eläinten kanssa tekemissä olevat ihmisryhmät toimivat maailmanlaajuisesti. Tällä sivustolla on myös linkit paikallisiin sivustoihin, jotka tarjoavat lisätietoa omalla kielelläsi.

Tämän sivuston aihepiirejä: