Dyreliv og menneskers helse

Kunstverk av COVID-19-virus fra elektronisk mikroskopavbildning. © Shutterstock / Midnight Movement
Kunstverk av COVID-19-virus fra elektronisk mikroskopavbildning. © Shutterstock / Midnight Movement

Viltlevende dyrearter er viktige kilder for mat og penger for mange lokalsamfunn i verden. Det er imidlertid viktig å trygge bruken av viltkjøtt på en sunn måte som er samtidig bærekraftig. COVID-19 er, som Ebolasykdommen, er forårsaket av et virus som ble overført til mennesker fra ville dyr. COVID-19 har sannsynligvis sin opprinnelse hos flaggermus og kan ha smittet andre ville pattedyrarter før vi mennesker ble smittet. Virus og bakterier har blitt overført til mennesker fra andre arter gjennom hele utviklingen vår. Noen ganger medførte det fordeler til oss. For eksempel, deler av cellene våre opprinnelig uavhengige bakterier. Tilpasningsprosessen kan imidlertid være treg og farlig.

Dødsrisikoen i forbindelse med COVID-19 er størst for folk over 60-70 år. Forsøk på å redde liv har påført store påkjenninger i helsevesener i land med avanserte økonomier og nå også i utviklingsland. Det vil ha konsekvenser for naturvern. En effekt vil føre til omfattende negative effekter på sysselsetting, der folk vil bruke mer ressurser på en ikke bærekraftig måte. Samtidig kan dette også ha gunstige effekter med hensyn til klimaendringene, fordi folk vil jobbe mer hjemmefra og bruker mindre fossile brensler til lange reiser.

 

Vedvarende løsninger

Apedyr er flott å se på men farlige å spise. © Shutterstock / Julian Popov
Apedyr er flott å se på men farlige å spise. © Shutterstock / Julian Popov

Det er tiltak som kan gjøres både nå og for fremtiden. Vi må tenke nøye, for å unngå at vi påfører skader på miljøet og oss selv. Noen mennesker sier for eksempel at COVID-19 er en begrunnelse for oss å ikke spise dyr, eller til og med omgås med dem. Likevel har vi blitt tilpasset virus og bakterier fra ville og husdyr i årtusener. Kroppene våre inneholder mange mikroorganismer, de fleste som er nyttige for oss. Vi omgås med dyr uansett hva vi gjør, fra organismer i jorden som barn leker i til fugler og pattedyr som besøker husene våre. Likevel trenger må all mat vi henter fra naturen være sunn og bærekraftig.

Slik settt må vi være spesielt forsiktige med arter som er nært knyttet til oss. Varmblodige arter, som aper eller flaggermus, bærer sykdommer som kan forårsake epidemier. Kaldblodige arter, som fisk eller reptiler, utgjør imidlertid ingen slik risiko. Det virker derfor lurt å unngå å spise aper og minske kontakten med flaggermus og deres avføringer. Det er både uvitende og inhumant å bringe disse artene til matmarkedene. Skal vi imidlertid unngå andre arter vi allerede er tilpasset, som ellers ikke skaper sykdomsrisiko? Nei. Dette vil også være dumt, spesielt når regulert og bærekraftig bruk oppmuntrer mennesker til å leve med disse artene og verne om sine økosystemer. Dessuten lever vi i en tid der økonomiske skader kan øke presset for naturressurs som igjen vil skade miljøet. Vi som verdsetter naturen må jobber for å sikre produktene fra sunne økosystemer.

 

Umiddelbare løsninger

COVID-19 hater såpe! © Shutterstock / Red Confidential
COVID-19 hater såpe! © Shutterstock / Red Confidential

Umiddelbart er det viktigste å ikke spre viruset ved å smitte andre mennesker. Vi vet at COVID-19-kan ikke spre seg mellom mennesker på fuktige overflater eller i vanndråper, og således kan utryddes lokalt. Så hver av oss må:

• Hold deg unna andre mennesker for å redusere kontakten med virus som pustes ut i dråper;

• Unngå å reise eller samles i grupper fordi begge aktiviter øker smitterisikoen.

Bruk en maske når du er omgitt av mange mennesker i lukkede omgivelser eller folkemengder.

• Vask hender og desinfiser overflater for å forhindre overføring av virus til øyne, nese eller munn;