Vår Mission

Naturalliance -sidornas uppgift är att handleda människor till att återställa och upprätthålla naturens rikedomar och tjänster var än de bor.

 

Jordens ekosystem och deras resurser

Jorduppgången sett från Apollo 8, som rör sej i månens omloppsbana  © NASA
Jorduppgången sett från Apollo 8, som rör sej i månens omloppsbana © NASA

Föreställ dej jorden som en fotboll mellan dina utsträckta händer. Ekosfären, eller luftlagret som försörjer livet på eller under jordytan och i vattnet, är tunnare är tjockleken av en nagel! Den känsliga ekosfären innehåller en vacker mosaik av system, bestående av växter, djur och andra organismer, med jorden, vattnet och luften som försörjer dem. Vi människor är en del av dessa ekosystem, så som skogar, berg, savanner, öknar, sjöar, floder och hav. Vi är beroende av jordens friska ekosystem som förser oss med dess naturresurser för vårt uppehåll.

Organismer i ekosystem

Rapphönan, en nyckelart för ett välmående jordbruk © Matej Vranič
Rapphönan, en nyckelart för ett välmående jordbruk © Matej Vranič

Föreställ dej en liten population av organismer (växter, djur, svampar eller andra mikroorganismer) i ett ekosystem med rikliga mängder av föda och habitat, och ett lågt eller inget predationstryck, inga sjukdomar eller parasiter eller annan form av dödlighet. Försök visar att ett sådant ekosystem kommer att växa. Förökningstiden varierar mellan arterna. Bakteriestammen fördubblas inom några minuter, medan det krävs ett decennium eller mer för en elefantstam att fördubblas. Flera små växt- och djurpopulationer kan flerdubblas inom ett år. Dessa populationer når så småningom gränser för mängden tillgängliga resurser, och kraschar av svält. I allmänhet växer inte mogna väster och djur på det här sättet. Olyckor, predation och sjukdomar tar överflödet av avkomman, och en del dör i svält. Ett fåtal når en ”gammal ålder”. Dödligheten ger utrymme för att uppehålla ekosystemet även för andra organismer, så som för oss människor.

Vår inverkan på ekosystem

Människorna levde som jägare - samlare under miljontals år innan de lärde sej att tämja djur och odla grödor. Jordbrukets utbredning över stora områden efter istiden ledde till att människorna hade en fortgående tillgång till mat, som i sin tur ledde till att bosättningar uppstod och växte, som i sin tur ledde till uppkomsten av städer. Mängden människor har ökat dramatiskt, vilket har orsakat mycket skada på ekosystemen och klimatet. Ifall ekosystem skadas över en kritisk punkt, slutar systemet fungera effektivt. Detta leder till olika former av problematisk inverkan på människornas uppehälle och på andra aspekter i naturen. På landsbygden kan människans aktivitet leda till ett överdrivet uttag av vilda arter ifall arterna inte förvaltas rätt. I städerna är vi beroende av ett intensivt jordbruk på andra håll för att förse oss med mat. I den moderna världen förstår endast en liten del av invånarna hur processen fungerar, och lagar som stiftas av urbana samhällen är ofta impopulära på landsbygden. I och med att folkmängden i världen har nått oanade höjder, är det svårt att undvika skadande effekter på ekosystemens kapacitet utan ett gemensamt och öppet tillvägagångssätt där man utnyttjar både vetenskaplig kunskap och praktisk erfarenhet.