Mer om utgivarna av denna hemsida

Våra ansträngningar stöds av vår expertis och vårt nöje i att ha en möjlighet att nyttja naturrikedomar på ett hållbart sätt © Adrian Lombard
Våra ansträngningar stöds av vår expertis och vårt nöje i att ha en möjlighet att nyttja naturrikedomar på ett hållbart sätt © Adrian Lombard

Den här hemsidan är en produkt av den internationella naturvårdsunionen IUCN, som grundades 1948 och idag består av 84 medlemsländer och över 110 olika intresseorganisationer. IUCN är den enda internationella organisationen med observationsstatus i FNs generalförsamling, med en expertis inom biodiversitet, naturvård och ett hållbart nyttjande av naturresurser.

 

Texten på hemsidan har producerats på engelska, och har sedan översatts av 500 experter i gruppen för Hållbart Nyttjande och Förvaltning av Ekosystem, som fungerar som en del av IUCNs kommission för Ekosystem Förvaltning - en av sex kommissioner. Information och kunskap samlades in med hjälp av systergruppen Hållbart Nyttjande och Uppehälle, som är ett gemensamt initiativ av Kommissionen för Överlevnaden av Arter (mycket känd för sina röda listor) and Kommissionen för Miljöekonomi och Social Politik. Satelliterna i vårt kunskapsnätverk leds av IUCN experter i flera regioner och länder.

 

Vi hoppas att du med hjälp av att läsa denna hemsida förstår naturens värld och de insatser som görs av olika grupper för vilda organismer på olika håll i världen. Vi förser dej också med länkar på ditt eget språk till andra hemsidor med information och bakgrund till dessa ämnen angående din hemtrakt. Öppna dina tankar för de goda nyheterna om utvecklingen inom naturvården så att idéer och ansträngningar som har lett till ett flertal succéer kan spridas vidare. Ta tillvara denna kunskap som erhållits från hela världen, och använd den i din egen situation.

Temasidornas mål är att uppmuntra dej att: