Vilda djur och folkhälsan

En illustration av COVID-19 viruset avbildat från ett elektronmikroskop. © Shutterstock/Midnight Movement
En illustration av COVID-19 viruset avbildat från ett elektronmikroskop. © Shutterstock/Midnight Movement

Vilda djur utgör en källa till livsmedelsförsörjningen och utkomsten för flera lokala samhällen i världen. Det är då även viktigt att konsumera köttet på ett sätt som är tryggt för människors hälsa och som följer riktlinjerna för ett hållbart nyttjande av naturresurser. COVID-19, liksom Ebola, är en sjukdom som orsakas av ett virus som sprids till människan från andra djur. COVID-19 har antagligen sitt ursprung i fladdermöss och har möjligen smittat även andra vilda däggdjur innan människor har blivit smittade. både virus och bakterieinfektioner har spridits från vilda djur till människan under hela människans evolution. Under evolutionen gav dessa smittor ibland fördelar. Till exempel har människans celler idag delvis sitt ursprung i självständiga bakterier. Evolutionens utveckling och de adaptiva processerna är dock långsamma och kan medföra fara.

Risken att avlida på grund av COVID-19 hos människan är högst bland över 60-70 -åringar. Hälsovårdstjänsterna i länder med hög levnadsstandard har blivit hårt pressade i försöket att rädda liv, och nu sprids smittan även till mindre bemedlade samhällen. Effekterna av pandemin kommer att få följder även på miljöförvaltningen. En följd är att utkomstmöjligheterna försvåras markant för många människor, vilket leder till att man nyttjar mer naturresurser – inte alltid med tanke på hållbarheten. En annan möjlig följd är effekterna på klimatförändringen, genom att människor lär sej att arbeta hemifrån och att de använder mindre fossila bränslen för långa resor.

 

Hållbara lösningar

Det är roligt att obeservera primater, men farligt att äta dem. © Shutterstock/Julian Popov
Det är roligt att obeservera primater, men farligt att äta dem. © Shutterstock/Julian Popov

Det finns saker vi kan göra nu och i framtiden. I det här läget måste vi tänka efter ordentligt så att vi inte orsakar mera skada på naturen och på oss själva. Till exempel påstår en del att COVID-19 är en orsak till att man inte skall äta andra djurs kött, eller ens att umgås med dem. Däremot har människan utvecklats och adapterats till olika bakterier och virus från båda vilda och tama djur under miljontals år. I våra kroppar finns många olika mikro-organismer, och de flesta av dem är nyttiga för oss. vi kommer i kontakt med djur vad än vi gör, från maskar i marken som småbarn kryper över till fåglar och däggdjur som kommer in i huset. Likväl måste vi se till att livsmedlen som kommer från naturen inte medför hälsorisker och att nyttjandet av resurserna är på en hållbar nivå.

Beträffande dessa frågor är det viktigt att vi är ytterst försiktiga när det gäller arter som är nära besläktade med oss. Epidemier ser inte ut att få sin början från kallblodiga djur så som fiskar och kräldjur, utan smittan tycks ske huvudsakligen via primater (apdjur) eller fladdermöss. Därför är det klokt att inte äta primater och att minimera kontakten med fladdermöss och deras avföring. Det är både dumt och inhumant att hämta levande vilda djur till livsmedelsmarknader. Man kan också fråga sej ifall vi borde förbjuda all kontakt med de djurarter vi redan har adapterat oss till och till djur som inte orsakar en smittorisk? Nej. Detta skulle vara dumt, speciellt med tanke på att riktlinjerna för hållbart och väl underlagt nyttjande av naturresurser utgår från att människan lever i samexistens med djuren och förvaltar deras livsmiljöer. Utöver detta lever vi nu i tider då hämmade ekonomier ökar trycket på en utveckling som kan skada miljön. Vår natur behöver allt stöd som den kan få av människor som värdesätter produkter från ett friskt ekosystem.

 

Direkta lösningar

COVID-19 hatar tvål! © Shutterstock/Red Confidential
COVID-19 hatar tvål! © Shutterstock/Red Confidential

Just nu är den viktigaste åtgärden att inte sprida smittan vidare och därmed inte heller smitta ner andra människor. Dagens kunskap om COVID-19 ger oss information om att ifall viruset inte kan spridas via våta ytor eller via vattendroppar så dör det bort på ett lokalt plan. Därför är det viktigt att var och en av oss:

• håller distans från andra människor för att minska kontakten med viruset via droppar som de har andats ut

• undviker att resa omkring och att samlas i grupper, vilka båda ökar risken för att sprida sjukdomen.

bär en mask när du omges av andra människor inomhus eller i större grupper utomus

• tvättar händerna och desinficerar ytor för att förhindra spridningen till näsa, mun och ögon.