Människans nyttjande av jordens ekosystem och naturresurserna

Nyttan och hoten av ekosystemen

En skörd från havet © Anatrack Ltd
En skörd från havet © Anatrack Ltd

Varför värdesätter du naturen? Är det för att du är beroende av naturen för ditt uppehåll, så som många människor är på landsbygden i ett antal länder? Tycker du om att plocka vilda frukter och svampar, eller fiska och jaga på olika sätt? I en del länder kommer maten främst från butiken, men överlag har mer än en tredjedel av jordens befolkning starka traditioner att samla in mat från naturen. Kanske du helt enkelt är intresserad av att observera de vilda djuren, kanske samtidigt som du slappnar av och får lite träning? Om det är så, drar du nytta av det som kallas för ekosystemens produktiva och kulturella tjänster. Naturliga bränder, översvämningar och epidemier av sjukdomar i grödorna eller i hemmen är ett tecken på att ekosystemens reglerande tjänster har skadat. Var och en av oss är beroende av de ekosystem processer som uppehåller luft som går att andas, rent vatten och ett drägligt klimat.

Människans inverkan på ekosystemen

Industrin kan förorena atmosfären, jorden och vattnet © Hramovnick/Shutterstock
Industrin kan förorena atmosfären, jorden och vattnet © Hramovnick/Shutterstock

Då vi ändrar på ekosystem till vår egen förmån kan vi orsaka negativa effekter. I bördiga områden kan gräsmarker, skogar och även våtmarker tas i bruk av människan, vilket leder till monokulturer där den vilda vegetationen, som är essentiell för ett flertal arter, har tagits bort och jordmånen urlakats. I områden där jordmånen inte är tillräckligt bördig för jordbruk, kan den vilda faunan bytas ut mot tamboskap, vilket medför att predatorer tas bort och betestrycket ökar. I de minst bördiga och minst tillgängliga områdena, så som på tundran, i våtmarkerna och i öknen, kan rekreationstrycket ha en så negativ effekt att endast en liten del av den naturliga vildmarken återstår. Även utan en medveten inverkan av både lokala och besökande människor på ekosystemen, sprider sej de världsomspännande utsläppen av plaster och föroreningar i luft och vatten till allt mer avlägsna platser, för att inte tala om klimatförändringens effekter. Andra utbredda problem uppstår genom oavsiktlig överföring av sjukdomar och introduktion av organismer som visar sej vara mer motståndskraftiga än de lokala arterna. Alla dessa problem kan minska på ekosystemens tjänster för oss människor och för alla andra organismer som vi delar vår värld med.

Förvalntning av människans inverkan på ekosystemen

När problem uppstår upptäcks de ofta av lokala samhällen, som ibland löser dem genom kostnadseffektiv restaurering. Ett flertal färdigheter behövs för att förvalta ekosystemtjänster, inklusive praktiskt arbete som utförs av lokala lantbrukare, skogsvårdare, fiskare, jägare, naturskådare, samlare och trädgårdsmästare. Utöver detta behövs även hjälp av forskare och stöd från staten. Naturrikedomen i ekosystemen kan oftast återställas till en viss grad ifall processen får tillräckligt med tid och förhållandena är gynnsamma. En del ekosystem, så som vegetation och små organismer, kan återställas relativt snabbt i många fall. Mogna skogar kräver å andra sidan decennier för att återhämta sej, och bördig jordmån kan ta århundraden att bildas på nytt. För att kunna handleda och facilitera det arbete som krävs, måste forskare och tjänstemän förstå hur man skall engagera och stöda de lokala aktörernas ansträngningar. Den lokala befolkningen kan bli uppmuntrad att delta i förvaltningen av ekosystemen och att dela med sej av sin kunskap mot att de har en begränsad möjlighet att nyttja de resurser som har förbättrats på ett hållbart sätt.